Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
SEMİNERLERE KATILIM MEVZUATISeminerlerin Amacı;
Eğitim seminerleri, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan seçilmiş, atanmış personelin değişen mevzuat karşısında yetiştirilmelerini ve eğitim ihtiyacının zamanında karşılanmasını sağlamak, verimliliği artırmak ve yeni yayımlanan mevzuat ile uygulamaları hakkında bilgi vermek amacını taşımaktadır.  

Seminerlere Katılımın Yasal Dayanağı; 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun  4'üncü maddesi gereğince  bir "hizmet" olan "eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri", bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura ile katılım belgesi istenecektir.

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli "E" işaretli cetvelin 28'inci maddesi "a" bendinde   "dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri" ibaresinin yer almaması nedeniyle bu kuruluşlarca düzenlenen seminerlere yapılan ödemeler "4734 sayılı kanun uygulanarak" yapılabilecektir.

Bahse konu "dernek, vakıf ve meslek teşekkülleri" tarafından düzenlenen eğitim seminerlerine yine kurum personelleri görevlendirilebilecek ve bu eğitim hizmeti, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilebilecektir.

Nitekim; MALiYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALî KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 25.04.2011 tarih, B.07.0.BMK.034.4 sayılı, "eğitim gideri" konulu muktezasında (özelgesinde) " ... kamu kurum ve kuruluşlarında bahse konu eğitim hizmetinin  ‘meslek teşekkülleri, dernek ve vakıf ve özel firmalardan' ancak, 4734 sayılı kanun hükümleri uyarınca hizmet alımı yoluyla temin edilmesi gerektiği mütalâa edilmektedir" denilmektedir.

İlgili Özelgeye ulaşmak için lütfen Tıklayınız.

Ödeme Belgesine Eklenecek Belgeler
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 36'ncı maddesinde, Sosyal Güvenlik Kurumları için; Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesinde, belirtildiği gibi;

  1. Harcama talimatı (onay yazısı) veya görevlendirme yazısı,
  2. Fatura,
  3. Kurs ve toplantıya iştirak edildiğine ilişkin belge (katılım belgesi),
    ödeme belgesine eklenir.
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.