Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DERNEĞİMİZ HAKKINDA


Dernek Profilimiz
BEKAD 2010 yılında kamu ve özel sektörün eğitim faaliyetlerini desteklemek için kurulmuş kamu yararı güden bir tüzel kişiliktir. Amacımız kamuyu yakından ilgilendiren konular başta olmak üzere sürekli değişen mevzuatı ve mevzuatın güncellenmesi hususunda, kurumlarda kurumsal kapasitenin artırılmasında, tüm yeniliklerin zamanında ve anında takip edilmesinde, kurum ve kuruluşlara stratejik ve proaktif bir destek ve gerçek anlamda çözüm sunmaktır.

BEKAD olarak başta mevzuat eğitim ve danışmanlığı olmak üzere bunların ardından mevzuat ve kişisel gelişim yayıncılığı, son olarak da kamuya yönelik yazılım alanlarında çözüm ve hizmet üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

BEKAD, mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarının Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında, İç Kontrol Sisteminin kurulmasında, Süreç Yönetim Sisteminin tasarlanmasında, süreç iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesinde, Kamu İhale Mevzuatının tüm süreçlerinde, gelir artırıcı ve gider azaltıcı çalışmalarda ve yönetim danışmanlıklarında sizlerle paydaş ve çözüm ortağı olmayı kendisine ilke edinmiştir.

Tüm bu konular dışında Devlet Muhasebesi alanında uzman eğitimci kadrolarımızla kurumlara özgü spesifik çalışmalar yapmaktayız. Bu alanda göstermiş olduğumuz faaliyetlerde diğer kuruluşlardan ayrılarak özgün ve spesifik yapıda hizmet ürettiğimizin özellikle altını çizmek istiyoruz. BEKAD, tüm Türkiye’de Mali konularda danışmanlık, eğitim ve sorunlara proaktif çözüm üretebilen tek kuruluş olup, aynı zamanda Kamu Muhasebesi teorisinin de mimarlarıdandır.

2010 yılından itibaren özellikle yerel yönetimler başta olmak üzere ülkemizin pek çok güzide üniversiteleri ile de başarılı projelere imza atarak çok önemli çalışmaları gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece yurt içi eğitim ve seminer programları değil aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonları ile global anlamda değer yaratmayı hedeflemiş durumdayız.

Ülkemizin tüm dünyada hak ettiği haklı yeri alabilmesi için gerek özel sektör gerekse de kamu faaliyetleri ile bir bütün olarak sinerji içerisinde hizmet üretmesi gerekmektedir. BEKAD “BURADA SADECE EĞİTİM VAR”  ilkesiyle hareket ederek bu sürece katkı koymaktan mutluluk duymaktadır. Ülkemizin var olan potansiyeline inanıyor ve hak ettiğimiz yere gelmek için dünden daha fazla çalışmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Biz Kimiz ?
 • Bekad, Hizmet kalitesini İSO 9001 ve İSO 10002 belgeleri ile tescil etmiş bir firmadır.
 • Bekad, Mali, Hukuk ve Ceza alanlarında Bilirkişi ünvanına sahip tüzel bir kişiliktir.
 • Bekad, bir çok Kamu Kurumları ile ortak projeler yürüten dev bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
 • Bekad, Türkiye'de ilk defa Üniversitelerle akredite olmuş eğitim ve danışmanlık Derneğidir.
 • Bekad, mevzuat yayıncılığı alanında lider ve rakipsiz bir yayınevidir.
 • Bekad, Kaliteyi, Güncelliği, Güvenirliği, Mesleğinde uzmanlaşmayı, tarafsız ve şeffaf olmayı ve geri sağlayıcıya ve kullanıcıya saygı gibi temel değerlere sahip bir yapılanmadır.
 • Bekad, Kamu da Eğitim, Danışmanlık ve Yayın alanlarında marka olmuş bir kuruluştur.
 • Bekad, Türkiye'nin alanında en iyi uzman ve eğitmenleri kadrosunda barındıran dev bir organizasyondur.
Yurtiçi ve Yurtdışı güçlü ilişkileri sayesinde Uluslararası alanda Türkiye' den bazen sadece BEKAD' ın muhatap alınması, özenli ve dikkatli çalışmalarımızın sonucudur."
Vizyonumuz
“Çok iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle,
 • Kurumsallaşmamızı tamamlayarak,
 • Verimliliği esas alarak,
 • Teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak,
 • Plan ve projeye önem vererek,
 • Şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak,

Hizmette Dünya standartlarına ulaşmaktır."
Misyonumuz
Kamu ve özel sektörün eğitim faaliyetlerini desteklemek, sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek kurumlarda kurumsal kapasiteyi artırmak.Temel Değerlerimiz

 •   KaliyteKalite
 • Güncellik
 • Güvenirlilik
 • Mesleki Uzmanlık
 • Tarafsızlık ve Şeffaflık
 • Kişisel verilerde gizlilik
 • Veri sağlayıcıya ve kullanıcıya saygı
 • Ulusal değerlere bağlılık
 • Öz Saygı ve İnsana Saygı
 • Emeğe saygı, başarıya taktir.
 • Şikayet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama
 • Ahlaki değerlere bağlılık


Amaçlarımız
 • Sonuca yönelik
 • Tutarlı (Vizyon, Misyon ve Değerlere uygun)
 • Kavramsal
 • Yön belirlerlerNeden BEKAD ?
 • Türkiye’ nin alanında en iyi uzmanları ve eğitimcileri BEKAD’ın kadrosunda bulunmaktadır.
 • BEKAD’ı tercih edenlere Derneğimiz tarafından yapılan seminerlerde  %10 indirim yapılmaktadır.
 • BEKAD’ı tercih edenlere Derneğimiz Yayınlarına ait kitaplardan ücretsiz olarak verilmektedir. BEKAD yayınları mevzuat yayıncılığında lider konumdadır.
 • BEKAD, Kuruma göre eğitim ve Danışmanlık ihtiyaç alanları belirlemektedir. Böylece zaman en iyi sürede değerlendirerek maksimum fayda sağlamaktadır.
 • BEKAD, Kamu İhale Danışmanlığını teorikten değil, bizzat evrak üzerinde sürdürmektedir Danışmanlık sadece ihale sürecini değil, sözleşme ve hakkediş süreçlerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede iyi bir uygulama örneği olduğundan kurum personel için daha öğretici olmaktadır.
 • BEKAD, yapılan tüm işlemleri kayıt altına alıp raporlamaktadır. Böylece personel gelişimi izlenmektedir.
 • BEKAD tarafından verilen eğitim sonrası eğitimden memnun kalınmaz ise, aynı eğitimi başka bir eğitmenimizle ücretsiz olarak tekrar yapmaktadır.
 • BEKAD tarafından yapılan danışmanlık kapsamında personele özel eğitimler vermektedir. Böylece mevzuata uyumun sağlanması ve bu suretle hizmet kalitesinin artırılması sağlanmış olacaktır.
 • BEKAD, Kamu İhale Mevzuat Danışmanlığı kapsamında Sayıştay, Danıştay, KİK, Yüksek Fen Kurul Kararları vb. kararları ücretsiz olarak kuruma vermektedir.
 • BEKAD, denetim elemanı gözüyle evrakları inceleyerek, Denetimine hazırlık oluşturmaktadır.
 • BEKAD, Danışmanlık alan kurumlara özel acil konular için 12 saat içinde sorunları çözüme kavuşturma garantisi veriyor.
 

Belgelerimiz
Bekad olarak sizlere sunduğumuz hizmetlerin kalitesini Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  KY-20126 sertifika numarası ile İSO-9001:2008 ve İSO-10002:2004  belgeleriyle tescilledi.

      


Ünvanlarımız (Bilirkişilik)
BEKAD,  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 2015/1229 ve 
2015/1230 no.lu karar ile aşağıda belirtilen alanlarda "Bilirkişilik" ünvanı verilmiştir.

Hukuk Alanında : 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu, 2886 sayılı devlet ihale kanunu, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve ikincil mevzuatları, 657 sayılı devlet memurları kanunu, 4857 sayılı iş kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu, 5355 sayılı mahalli idare birlikleri kanunu, 5216 sayılı büyükşehir kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu, Devlet Muhasebesi ve Kamuda mali tablo anazili, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, 6183 Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun, İmar Mevzuatı, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayınız..

Ceza Hukuku Alanında : 5271 SY. Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayınız..

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.