Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Yönetim Bilgi Sistemi Kurma DanışmanlığıGünümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin daha hızlı yapılması ve kararların daha hızlı alınması konusundaki beklenti ve baskılar da artmaktadır. Bu durum, yaşadığımız çağa da adını veren bilgiyi elde etmenin ve bu bilgiyi yönetmenin, kurumsal amaçlara ulaşmadaki önemini bir kat daha artırmıştır.

 •    Küreselleşme;
 •    Devlet üzerinde baskı
 •    Artan küresel rekabet
 •    Makro istikrar talepleri ve rekabetçi yatırım ortamı
 •    Vatandaşların etkin hizmet sunumu, şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda artan             talepleri
 •    Etkinlik ve verimlilik konusunda artan talepleri de beraberinde getirmiştir.


Yöneticilerin gereksinim duyduğu bilgiyi en iyi şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve istenilen amaca uygun hale getirmek üzere kurulan sistemlere yönetim bilgi sistemi (YBS) denilmektedir. Yönetim kademelerinin, çoğu durumda içinden çıkılması imkânsız derecede ağırlaşan işleri, bu sistemlerin kullanılmasıyla hem daha az emek ve maliyetle, hem de daha kaliteli ve süratli olarak yerine getirilebilmektedir.

Yöneticilerin gereksinim duyduğu bilgiyi en iyi şekilde elde etmek, işlemek, düzenlemek ve istenilen amaca uygun hale getirmek üzere kurulan sistemlere yönetim bilgi sistemi (YBS) denilmektedir. Yönetim kademelerinin, çoğu durumda içinden çıkılması imkânsız derecede ağırlaşan işleri, bu sistemlerin kullanılmasıyla hem daha az emek ve maliyetle, hem de daha kaliteli ve süratli olarak yerine getirilebilmektedir.

5018 sayılı Kanunla kamu kurumları için yasal bir zorunluluk haline gelen Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması çalışmaları henüz başlangıç aşamasındadır. Üst yönetimin bilgi ihtiyacını karşılarken, diğer katmanlardaki görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesine de katkıda bulunan yönetim bilgi sistemi, 

 •    Bilgi akışında eşgüdüm ve standart sağlanması,
 •    Tüm iş süreçlerine ait bilgilerin sistematik bir şekilde toplanması ve bir araya getirilmesi,
 •    Personel ve zaman açısından önemli kazanımlar elde edilmesi,
 •    Bilgiye güven duyulması ve oto-kontrol mekanizmalarının kurulması,
 •    Bilginin gizlenme veya kaybolma riskinin ortadan kalkması,
 •    Yöneticilerin, iş süreçlerine ve kurumun işleyişine hâkim olması,
 •   Yöneticilerin kararlarını hızlı ve güvenilir bilgiye dayalı olarak alabilmesi, sonuçlarını ortaya çıkaracaktır ki, bu da kamu yönetiminde etkinliğin sağlanmasında çok büyük bir adım atılması anlamına gelecektir.

 


Yönetim Bilgi Sistemi, muhasebe modülü değildir, mali olan ve olmayan tüm verileri kapsayan ve yöneten bir sistemdir.
 
Yönetim bilgi sistemi, teknoloji altyapısı üzerinde, insan kaynakları, çalışma ve kurum kültüründen etkilenen bir araçlar ve süreçler bütünüdür. Bu nedenle sistem çerçevesinin ve kurulacak yapının geliştirilmesinde de, ne bunlardan herhangi biri ihmal edilebilir, ne de sadece biri üzerinde çalışmakla yetinilebilir.
 
BEKAD olarak kamu kurumlarına etkili ve verimli bir yönetim bilgi sistemi kurulumu ve bu sistemin karar mekanizmalarına destek sağlaması amacıyla düzenli bir raporlama sistemi konusunda danışmanlıklarımıza devam etmekteyiz.

 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.