Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Kamu Muhasebesi Danışmanlığı

Kamu Muhasebesi Danışmanlığı (Muhasebe sistemini geliştirme, denetleme ve kontrol)
Muhasebe Hatalarının Düzeltilmesi, Muhasebe Kayıtlarının Yapılması ve Mali Tablo Analizi Danışmanlığı

01.01.2006 tarihi itibariyle büyük ölçüde uygulanmaya başlayan ve kamu mali sisteminin anayasası olarak nitelendirilebilecek olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türkiye’de kamu mali yönetimi felsefesi tümüyle değişmiştir. Kanunun getirdiği en önemli yenilik kamu mali sisteminin demokrasilerin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını sistemin esası olarak düzenlemesidir.  Bu prensiplerin uygulanmasını mümkün kılabilmek için Kanunla önceki sistemde de yer alan bazı kurum ve uygulamalar daha da geliştirilirken pek çok yeni ve çağdaş kurum, düzenleme ve uygulama da kamu mali sistemine adapte edilmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de kamu muhasebe siteminin değiştirilmesi ve kamu muhasebesinde tahakkuk esaslı muhasebe uygulamasına geçilmesidir.
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemi yalnızca kamu kurumlarının ekonomik sonuç doğuran tüm olaylarını kayıt altına alan bir düzen getirmemiş bu bilgilerin karar verme ve faaliyetlerin değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılmasına imkân sağlayacak mali tabloların üretilmesini de zorunlu kılmıştır.

Bu çerçevede, kamu kurumları;
 

 • Mizan cetveli, Bilanço,
 • Faaliyet sonuçları tablosu,
 • Bütçe uygulama sonuçları tablosu, Nakit akım tablosu,
 • Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, İç borç değişim tablosu,
 • Dış borç değişim tablosu,
 • Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu,
 • Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 • Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu,
 • Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu,
 • Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 • Bütçe giderleri ve ödenekler tablolarını hazırlamak ve yayımlamak zorundadır.

 
Bu değişim paralelinde mevzuatın uygulanması, muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması, mali tabloların analizi konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Ayrıca mali tablolar analiz teknikleri özel sektör için köklü bir geçmişe sahip olmasına ve bu konuda pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen kamu sektörü dolayısıyla kamu kurumları için mali tablolar analizi çalışmaları oldukça geç başlamıştır. Bu gecikmenin en önemli nedeni kamu kurumlarının amaçlarının özel sektör şirketlerinden farklı olmasıdır. 
 
Özel sektörde şirketlerin amacı kar maksimizasyonu iken kamu kurumlarının amacı topluma etkili, verimli ve ekonomik kaynak ve hizmet sağlamaktır. Sadece genel yönetim içinde yer alan kamu kurumları değil aynı zamanda ticari esaslara göre kurulmuş ve özel hükümlere göre faaliyet gösteren kamu kurumları dahi kamu yararı amacını kar maksimizasyonunun önünde tutmaktadır. Bunun yanında kamu kurumları farklı görevler üstlen- dikleri ve farklı şekillerde yapılandıkları için de tüm kamu kurumları için geçerli analiz teknikleri önermek mümkün olamamıştır. Bu nedenlerle özel sektör için geliştirilen ve karlılığı belirlemeyi esas alan analiz tekniklerini kamu sektörüne aktarmak, bu teknikleri kamu sektörü için uygulamak mümkün olmamıştır.

BEKAD olarak bu kapsamda yapılacaklar

 • Muhasebe Kayıt Hatalarının Düzenlenmesi
 • Başlangıç Toplantısı Yapılması
 • Mali Tabloların Değerlendirilmesi
 • Muhasebe Kayıt Hatalarını İçeren Bir Rapor Oluşturulması
 • Rapor Üzerinden Bir Uygulamalı Eğitim Yapılması
 • Mali Tablo Analizi
 • Başlangıç Çalışmalarının Yapılması
 • Başlangıç toplantısı yapılması
 • İdare bazlı bir doküman sunulması
 • Mali Tabloların Değerlendirilmesi
 • Muhasebe Kayıt Hatalarını İçeren Bir Rapor Oluşturulması
 • Rapor Üzerinden Bir Uygulamalı Eğitim Yapılması
 • Dönem Sonu İşlemlerinin Tesis Edilmesi
 • Mali Tabloları Analiz Edip Bir Değerlendirme Raporu Sunulması


BEKAD olarak kamu kurumlarının yapmış oldukları muhasebe hatalarının önüne geçebilmek, kayıt işlemlerinin düzenli gerçekleştirilmesi, mali tabloların zamanında ve istenilen şekilde hazırlanması ve bu tabloların analiz teknikleri konusunda danışmanlık faaliyetlerimizi uzman kadromuzla sürdürmekteyiz.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.