Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Yakıt Tasarrufu Sağlanması Danışmanlığı

Kurum içerisinde araç kullanan tüm sürücüler başta olmak üzere özellikle toplu taşıma hizmeti vermekte olanlar kapsam içerisinde yer alacaklardır. Bununla birlikte kurumun öngördüğü diğer alanlardaki sürücüler de kapsama dâhil edilebilirler.
 
Amaç
Ülkemizin çok önemli bir sorunu olan trafik sorunu hepimizce malumdur. Kaldı ki, son rakamlara baktığımızda terörden bile daha fazla insanımızı trafik kazalarında kaybetmekteyiz. Bunun çok sebepleri olabilir ancak ve ancak en başta geleni yetersiz eğitim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere araç kullanacak sürücülere bir kereye mahsus sadece ve sadece ehliyet alacakları süreçte bir eğitim verilmekte ve aradan geçen uzun yıllar içerisinde bir daha sürücülerle sistemde hiç kimse ilgilenmemektedir. Hal böyle olunca da gelişen teknoloji ve meydana gelen motor teknolojisindeki yeniliklerden sürücülerimiz bihaber olarak araç kullanmaktalar.

İşin diğer bir yanına geldiğimizde ise artan nüfus ve refah seviyesi ile her geçen gün toplu taşıma ve servise olan ihtiyacımız artmaktadır. Dolayısıyla günümüzde toplu taşıma hizmeti artık bir zorunluluktur. Gün içerisinde milyonlarca insanımız özellikle büyükşehirlerde bu toplu taşıma araçları ile bir yerden diğer bir yere ulaşmaktadırlar. İşte bu noktada yoğunluk ve işleyişteki süreçlerden dolayı sık sık sürücü ile taşımakta olduğu yolcular karşı karşıya gelebilmektedirler. Hepsinden öte trafiğin başlı başına sürücüde yarattığı stres ile başa çıkmak bile çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bağlamda sürücülerimiz ile ilgili olarak başlıca dört ana sorundan söz edebiliriz:

  1. Stres
  2. Müşteri sorunları ve diyalogları
  3. Araç kullanma bilgi eksikleri
  4. Trafik ve motor bilgisi eksikleri
  5. Bu projenin amacı işte yukarıda sözü edilen bu dört majör sorunun üstesinden gelinmesi konusunda sürücülere stratejik ve proaktif bir liderlik yapmak olacaktır.

 
Faydaları
Yukarıdaki amaçlar bölümünde sözü edilen sorunların üstesinden gelinmesi için sürücülere yönelik bir eğitim modülü hazırlanmış olup bu bağlamda sürücülerin hem araç ile hem de taşıdıkları insana yönelik tutum ve davranışlarını geliştirici unsurları ele almış bulunmaktayız.
 
Sonuç olarak;

  1. Müşteri memnuniyetinde artış,
  2. Trafikte güvenli ve emniyetli araç kullanma yeteneğinde artış,
  3. Ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçme ve minimuma indirgeme,
  4. Yakıt tüketiminde yüzde 30’lara varan bir tasarruf sağlama,
  5. Bakım ve onarım maliyetlerinde ciddi düşüşler sağlanılması, bu projenin sizlere sağlayacağı ana faydaların başında gelmektedir.

 
Projenin yürütülüşü BEKAD öncülüğünde ve BEKAD Danışmanları eşliğinde olacaktır. Programın süresi 32 saat olup dört işi gününü kapsamaktadır. Proje detaylarını gün gün aşağıdaki görebilirsiniz;
 
1.Gün:Sürücü tutum ve davranışlarını ölçümleme çalışmaları: Burdon dikkat testi ve Sürücü Kişilik Testi yapılması. Ayrıca genel sürücü bilgi değerlendirmesini ölçümleme çalışması da ayrıca yapılacaktır ve bu testlerin sonuçları ile bilgi verileceği gibi aynı zamanda projenin de sürücülere genel bir tanıtımı yapılarak motivasyon sağlayıcı bilgilere yer verilecektir.
 
2.Gün:Sürücü ve müşteri tipleri eğitim modülü (Kişisel Gelişim Eğitimi Modülü şeklindedir). Tam gün sürecek bu modülde hem sürücüler kendi kişilik tiplerini tanıyacak hem de müşterilerin kişilik tiplerini enine boyuna kavrayacaklardır.
 
3.Gün:Trafikte ve iletişimde stres ve öfke yönetimi eğitim modülü: Bu bölümde stres ve stresi yönetme hakkında bilgiler ile iletişimde stresin zararları ve mekanizması hakkında bilgilere yer verilecektir.
 
4.Gün:Verimli Sürüş ve Öğrenilmiş Yanlışlar (Sürücü Şehir Efsaneleri)  eğitim modülü: Bu bölümde ise sürücülük ve sürüş ile biline  yanlışların düzeltilmesi ve sekiz proaktif basamakta verimli ve ekonomik sürüşün temel ilkeleri sürücülere aktarılacaktır. Bu bölümle birlikte projenin de aynı zamanda kapanışı gerçekleşecektir.
 
Proje İşleyişi: Projeye ait eğitimler kurumun sağlayacağı kapalı bir mekanda gerçekleştirilecektir. Arka arkaya olacak şekilde dört günlük bir periyot izlenebileceği gibi, istenildiği takdirde aralıklı olarak da bu eğitim  modülleri uygulanabilir. Bu kurumun tercihine bırakılmıştır. Her ders süresi 60 dakika olup her 60 dakikada bir 20 dakika ara verilecektir. Öğle yemeği süresi 90 dakikadır. Eğitimler iki oturumda düzenlemiştir; sabah ve öğleden sonra olmak üzere.
 
Sabahları eğitim 09.00’da başlar ve 12.00’da sona erer iken öğleden sonra eğitimler saat 13.30’da başlar ve akşam 17.30’da sona erer.
Eğitimler slide gösterileri, sürüş ve motivasyon filmleri ve interaktif anlatımlarla zenginleştirilmiş  şekilde çeşitli uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilecektir. Her sürücüye eğitim sonunda BEKAD tarafından imzalanmış ve onaylanmış katılım belgesi verilecektir.
 
Danışmanlık Desteğinin Sağlanış Şekli
Hazırlanacak aylık ilerleme raporları kuruma sunulacak, her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu yapılacaktır.
Çalışma başlangıcından itibaren her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu ve toplantısı yapılacaktır.
Yukarda belirlenen işlerin yapılabilmesi ayda en az 2 gün derneğimiz tarafından uzman bir danışman kurumunuzda bulundurulacaktır.

Ayrıca derneğimiz tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içinde kuruma sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi ve mobil iletişime uygun sürekli açık bir cep telefonu bildirilecek ve danışmanımızın kurumunuzda olmadığı zamanlarda, kurum personeli tarafından yöneltilecek ihale ve sözleşme uygulama mevzuatı ile ilgili sorularınızı bu iletişim araçlarını kullanarak 24 saat içinde yanıt almanız sağlanacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.