Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Prosedür Oluşturma Danışmanlığı

Kurumunuzu değişen mali yönetim ve iç kontrol sistemiyle, uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun hale getirmek, vatandaşlara daha kaliteli ve şeffaf hizmet sağlamak amacıyla üst-orta düzey yöneticiler ile süreç sahiplerinin katılımıyla daha önce yürürlüğe konulmuş olan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” kapsamında prosedür yönetimine ilişkin sunulacak eğitim, danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.
 
BEKAD olarak yapılacaklar
Prosedür yönetim sisteminin geliştirilmesi ve bu konuda idari kapasitenin arttırılmasına yönelik  mevcut eylem planının güncellenmesi, mevcut durum analizinin yapılması ile şartnamede belirtilen çıktıların oluşturulmasıdır.
Prosedür yönetim sistemi alt yapısının kurulması için aşağıdaki çalışmalar yüklenicinin danışmanlığında, konusunda uzman danışmanlar eşliğinde yürütülecektir.
Mevcut durum analizinin yapılması ve analiz sonucunun raporlanması;

Eylem planının/çalışma takviminin hazırlanması ve birimlere duyurulmak üzere kuruma sunulması,
Çalışma takvimine göre, prosedür yönetimine yönelik eylemlerin tamamlanması,
Prosedür Yönergesinin yazılması,
İş süreçlerinin prosedür yönetimiyle bütünleştirilmesi amacıyla;

  • İdaredeki harcama birimlerinin tüm süreçlerin (ana süreçler, alt süreçler) süreç haritalarının kontrol edilmesi,
  • Süreç yönetimine dayalı organizasyon şeması önerisi geliştirilmesi ve üst yönetimin onayına sunulması,
  • İyileştirilmiş süreç yapısına uygun olacak biçimde harcama birimlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin güncellenmesi/hazırlanması,
  • İhtiyaç duyulan süreçlere ve alt süreçlere ait yönergelerin yazılması,
  • Süreç yönetiminin uygulanmasına dair iç genelgenin yazılması,
  • Mali mevzuattaki kuralları içerir, harcama belgeleri, avans ve kredi uygulaması, mali belgelerin dosyalanması, taahhüt dosyası ve hakediş raporu hazırlanması konularında iç genelge hazırlanması.
  • Süreçlerde yer alan adımlara ilişkin dış mevzuatın belirlenmesi ve iç mevzuatın oluşturulması.
  • Arşiv, kayıt ve imha işlemlerinin tamamlanması ve mevzuatının hazırlanması.

 
Danışmanlık Desteğinin Sağlanış Şekli
Hazırlanacak aylık ilerleme raporları kurum’a sunulacak, her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu yapılacaktır.
Çalışma başlangıcından itibaren her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu ve toplantısı yapılacaktır.
Yukarda belirlenen işlerin yapılabilmesi ayda en az 2 gün derneğimiz tarafından uzman bir danışman kurumunuzda bulundurulacaktır.

Ayrıca derneğimiz tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içinde kuruma sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi ve mobil iletişime uygun sürekli açık bir cep telefonu bildirilecek ve danışmanımızın kurumunuzda olmadığı zamanlarda, kurum personeli tarafından yöneltilecek ihale ve sözleşme uygulama mevzuatı ile ilgili sorularınızı bu iletişim araçlarını kullanarak 24 saat içinde yanıt almanız sağlanacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.