Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Kentin Tanıtımı Ve Kent Markalaşması Çalışmalarına Dair Danışmanlık

 
İl/ilçe sınırları içeresinde yer alan doğal, kültürel, tarihi ve yerel değerlerin tanıtılması geliştirilmesi ve kent markalaşması kavramı çerçevesinde süreçlerinin yönetilmesine yönelik proje çalışmaları ve proje tekliflerinin planlanması, hazırlanması ve yürütülmesi konusunda danışmanlık hizmetinin sağlanacaktır.
 
BEKAD olarak yapılacaklar
Marka Kent tanımı, kapsamı ve İlin/ilçenin marka kent potansiyeline dair bir mevcut durum analizi çalışması yapılması,

 • “Mevcut Durum Analizi” çalışması İdare’nin kabul edeceği yeterlilikte ulusal ve uluslar arası literatür içerisinden seçilen kaynaklar, il ve ilin içerisinde yer aldığı bölge kapsamında hazırlanmış gerçek ve tüzel kişilere ait rapor, plan ve analiz çalışmalarının incelenerek Yüklenici tarafından yapılacak özgün tespitlerle birleştirilmesi sonucu hazırlanacaktır. Yüklenici, tüm bu inceleme, araştırma ve literatür taraması sonucunda özgün bir çalışma hazırlayacaktır.           

Mevcut Durum Analizi çalışmasına paralel olarak bir yıllık “İl Kent Markası Strateji Planı” hazırlanması,

 • Mevcut Durum analizi sonrasında kent genelinde yapılması  önerilen konularda çalışmaların planlamasıyla beraber il sınırları içeresinde öne çıkarılacak marka değer, obje ve kültürel eserlerin tasnif edilmesi konularıdır.

Hazırlanacak “İl Kent Markası Strateji Planı” çalışmasının İdare tarafından onaylanması sonrasında, ilgili alandaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla Ulusal Fon İmkânlarına yönelik fikirlerin geliştirilmesi, fikirlerin onaylanması ardından bunların proje taslaklarına dönüştürülmesi,

 • İl Kent Markası Strateji Planı” kapsamında belirtilecek eylem, faaliyet ve araştırmaların insan kaynakları, mali kaynaklar ve fiziki olanaklar açısından analiz edilmesi ve bu doğrultuda tasvir edilen tanıma uygun, ulusal fon imkânları araştırılacaktır. Bu çerçevede incelenecek açık teklif çağrıları, işbirliği prosedürleri ve ilgili alandaki ön proje teklifleri İdare’nin onayına sunulacaktır.

Hazırlanan proje taslakları içerisinde İdarece uygun görülenlerin ulusal fon desteği veren kurumlara teslim edilecek şekil ve şartta derlenmesi, hazırlanması ve idarece sunulacak şekilde teslim edilmesi,

 • Çerçevesi belirlenen proje ön teklifleri içerisinde İdare tarafından uygun görülen proje çalışmaları, aynı maddede belirtilen ulusal kurumların proje başvuru şekil ve şartlarına uygun olarak proje başvuru formları haline getirilecek, bu kapsamda başvuru sürecinde ilgili kurumların talep ettiği bilgi, belge ve yasal taahhüt beyanlarının İdare tarafından hazırlanma sürecini takip edilecektir.

Turizm çeşitlendirmeleri için yerel potansiyelin değerlendirilmesi
 
BEKAD olarak bu kapsamda yapılacaklar

Marka Değerlerinin Tespiti 
“Mevcut Durum Analizi” çalışması, marka kent ile ilgili genel kabul gören tanımlar, güncel kavramları içerecektir. Bu kavramlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

 • Marka Kavramı,
 • Marka Yönetimi Kavramı,
 • Kent Markalaşması Kavramı,

Ürün Markalaşmasından farklı olarak kentin ürünleştirmesi kavramına dair tanımlamalar yer alacaktır.

 • Stratejik Kent Markalaşması Planı Kavramı,

Kent Markalaşması sürecinin kentin mevcut yönetim planlarına entegrasyonu konuları incelecektir.

 • Dünya’dan Kent Markalaşması Örnekleri

Kent Markalaşması alanında uluslararası rekabet alanında ilin/ilçenin potansiyeline yakın statüde olup başarı kazanmış kentlerden en az 2 (iki) adedi karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 • Marka Değerlerin Tespiti,

Marka değerinin tespit edilme yöntemleri belirlenerek marka değerinin tespitinde ve güncellemesinde ihtiyaç duyulan kaynak tarama yöntemleri belirlenecektir.

 • Uşak Turizm ve Potansiyeli Tespiti

Uşak iline dair veri ve çalışmaların incelenmesi, İdare’nin 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarından istifade ederek kente özgü bir tanıtım ve turizm potansiyeli çerçevesi çizilecektir.

 • İlin/ilçenin Marka Değerlerinin Tespiti 

İlin/ilçenin markalaşma sürecinde rol oynayacak, kentin ruhunu ve karakterinin taşıyacak obje, değer ve sembollerin tespiti yada üretilmesi maksadıyla tema, kapsam vb. karakteristiklerinin tasarlanması sağlanacaktır.

Kent Markası Strateji Planı
“Mevcut Durum Analizi” çalışmasına paralel olarak aşağıda belirtilen başlıkları içerecektir.
Mevcut Durum Analizinden Yansımalar

 • Marka Kent Altyapısına Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi
 • Marka Değerler Yönetim Analizleri
 • Kentsel Marka Algı Yönetimine Dair Stratejiler
 • Marka Yönetim Aktörlerinin Belirlenmesi
 • Eylem Planı
 • Performans Yönetim Önerileri

 
Projelendirme Çalışmaları
Tasvir edilen proje taslaklarının İDARE onayına sunulması ve onay alan proje tekliflerinin Ulusal ve Uluslararası kurumların açık proje çağrıları, işbirliği fonları ve ilgili tüm mali destek imkânlarına yönelik proje başvuru formları haline getirilmesi işi aşağıdaki çalışmaları kapsamaktadır.

 • Proje İhtiyaç Analizi Faaliyetleri
 • Proje Gerekçelendirme Çalışmaları
 • Proje Başvuru Formlarının Hazırlanması
 • Proje Ortaklık Önerileri
 • İlgili Resmi Evrakların İdare’den temini
 • Son Başvuru Formunun Hazırlanması
 • Proje Başlangıç Süreci Desteği


Danışmanlık Desteğinin Sağlanış Şekli
Hazırlanacak aylık ilerleme raporları kurum’a sunulacak, her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu yapılacaktır.
Çalışma başlangıcından itibaren her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu ve toplantısı yapılacaktır.
Yukarda belirlenen işlerin yapılabilmesi ayda en az 2 gün derneğimiz tarafından uzman bir danışman kurumunuzda bulundurulacaktır.

Ayrıca derneğimiz tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içinde kuruma sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi ve mobil iletişime uygun sürekli açık bir cep telefonu bildirilecek ve danışmanımızın kurumunuzda olmadığı zamanlarda, kurum personeli tarafından yöneltilecek ihale ve sözleşme uygulama mevzuatı ile ilgili sorularınızı bu iletişim araçlarını kullanarak 24 saat içinde yanıt almanız sağlanacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.