Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Hibelerin Yönetimi Danışmanlığı

Bu danışmanlık hizmeti ile,
KOBİ’lerin üretim kapasitesi ve verimliliklerini artırmaları, rekabet güçlerini geliştirmeleri, yeni ürün ve yöntem geliştirmeleri, üretim ve enerji maliyetlerini düşürmeleri, marka değerlerini artırmaları ve yeni pazarlara girerek işlerini büyütmeleri için projeler üretmekte, kendilerine uygun hibe desteklerinden yararlanmalarını sağlanmaktadır.

BEKAD, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı - üst yapı yatırımları ile kar amacı gütmeyen kurumların ve derneklerin sosyal amaçlı yatırımlarına yönelik de hibe projeleri geliştirmektedir. Firmamız, bugüne kadar birçok alanda belediyelere ve kamu kurumlarına eğitim, danışmanlık, yazılım, yayın ve organizasyon hizmeti sağlamıştır.

BEKAD olarak, her biri sahasında birikim sahibi ve deneyimi bulunan uzmanlar ile çalışmakta, kurumların ihtiyaçları olan her şeye farklı açılarla bakarak çözüm üreten projeler geliştirmekteyiz. BEKAD’ı diğerlerinden ayıran en önemli özellik; potansiyel yararlanıcılarının ihtiyaçlarını titiz bir çalışmayla detaylı ve doğru bir şekilde analiz etmesi, kurumun yapısına özel, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler üretmesidir. BEKAD, hazırladığı projelerin ilgili hibe kurumları tarafından hibe desteğine hak kazanmasıyla beraber proje uygulama sürecinin yürütülmesine de destek vermektedir.

Projeyle ilgili izleme ve değerlendirme sürecinin takip edilmesi ve ödeme talebi paketlerinin hazırlanması gibi proje uygulamasına ait tüm iş ve işlemlerde yararlanıcıyı asiste etmektedir. Amatör bir çalışma ruhu ile profesyonel hizmetler sunan BEKAD, mutlu müşteri havuzunu her geçen gün artırmaktadır. Hedef kitlesinden aldığı güç ile ülkemizin kalkınması için başta KOBİ’ler, Belediye’ler ve Dernek’ler olmak üzere kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumlara hizmet vermeye devam edecektir.

BEKAD olarak bu kapsamda yapılacaklar

Hibe Projesi Hazırlama ve Geliştirme Desteği

  • Kurumunuzun GZFT analizinin yapılarak ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi, en uygun hibe programının belirlenmesi.
  • Hibe programının hazırlık, sunum ve uygulama süreci hakkında yararlanıcı firmanın bilgilendirilmesi.
  • Belirlenen projenin oluşturulmasında projeyi destekleyici verilerin toplanması, literatür çalışmalarının yapılması ve paydaş görüşmelerinin yapılması.
  • Gerekli durumlarda ortak ve iştirakçi kurumların belirlenmesi, üniversite desteğinin sağlanması.
  • İlgili hibe programının genel amaç, öncelik ve tematik kısıtlamalarının dikkate alınarak projenin yazılması ve geliştirilmesi.
  • Proje setinin ilgili kuruma teslim aşamasına getirilmesi.

Proje Uygulama Desteği

  • Firmanın uygulama sürecinde uyması gereken kurallar, risk noktaları, muhasebesel işlemler ve proje dosyalaması konusunda bilgilendirilmesi.
  • Projenin belirlenen faaliyet takvimi ve bütçe kısıtı içerisinde ilerlemesi için gerekli danışmanlık desteğinin verilmesi. Teknik şartnamelerin hazırlanması, satınalma ve ihale süreçlerinin doğru, eksiksiz ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması.
  • Alınan hibe tutarının maksimum verim ve etkinlikle kullanılabilmesi için gerekli olan yönlendirmelerin yapılması.
  • Proje izleme-değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Proje süresince zaruri olan ve hassasiyet gerektiren raporlamaların (yararlanıcı beyan raporları, bildirim mektubu, zeyilname, ara mali ve teknik raporlar, nihai rapor, etki analizi vb.) yararlanıcı ile birlikte hazırlanması.

Danışmanlık Desteğinin Sağlanış Şekli
Çalışma başlangıcından itibaren her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu ve toplantısı yapılacaktır.

Yukarda belirlenen işlerin yapılabilmesi ayda en az 2 gün derneğimiz tarafından uzman bir danışman kurumunuzda bulundurulacaktır.

Ayrıca derneğimiz tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içinde kurum’a sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi ve mobil iletişime uygun sürekli açık bir cep telefonu bildirilecek ve danışmanımızın kurumunuzda olmadığı zamanlarda, kurum personeli tarafından yöneltilecek ihale ve sözleşme uygulama mevzuatı ile ilgili sorularınızı bu iletişim araçlarını kullanarak 24 saat içinde yanıt almanız sağlanacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.