Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Bilgi İşlem Danışmanlığı

Belediyecilik hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kurum bünyesinde bilgi teknolojilerinden azami ölçüde faydalanmak gerekmektedir. Kurum bünyesindeki tüm veri ve uygulamaları kapsayan bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi kurulacaktır. Böylece idare birimleri ile diğer kurumlar arasında bilgi paylaşımı da mümkün hale gelecektir.

İş süreçleri uygulamalarının bir sistem çerçevesinde yönetilmesi yolu ile kişiye bağımlılığı ortadan kaldırarak kurum kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması planlanmaktadır.

Vatandaşların Kurum’dan daha iyi ve daha hızlı hizmet almalarının sağlanması, günümüz bilgisayar teknolojilerinin kullanılarak vatandaşların kurum hizmetlerine katılımlarını sağlayarak; istek, şikâyet ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin olarak yerine getirilebilmesi ve zaman kayıplarının en aza indirilmesi beklenmektedir.

Hem çevreye, hem de vatandaşa duyarlı bir yönetim anlayışını hedefleyen, bunu gerçekleştirmek için yeni bir anlayış ile “Bütünleşik, Web Tabanlı, İş Süreçleri Kontrolünde, Stratejik Plan-Performans Programı ile ve diğer kurum ve kuruluşlarla uyumlu" bir sistem temin edilmesi hedeflenmiştir.

Kurumunuzun kullandığı ve gelecekte kullanacağı bütün uygulamaların birbiri ile uyumlu olabilmesi için uyum kurallarının belirlenmesi ve bu uygulamaların tek merkezden ulaşılabilir olarak tasarlanmasının sağlanması, mevcut yazılımlar arasında iletişim, paylaşım ve uyum düzeyini en üst seviyeye getirmek.

Otomasyon sistemini kullanıcıların bilgiye daha kolay erişebileceği bir yapıya taşımak.
Yazılımların kullandığı verilerin doğru, isabetli, kaliteli, standardize edilmiş ve güncel veriler haline getirilmesi ve bu güncelliğin ileride de korunabilir olması için çözümler geliştirilmesi.

Kurumun bütün iş süreçlerinin detaylı teknik analizleri ve mevzuat dayanakları ile beraber, kurumun yaşayan yapısına uygun olacak şekilde ileride yönetilebilir, güncellenebilir ve diğer bütün sistemlere temel teşkil edecek olan bir iş süreç yönetim sistemi altyapısına aktarılması ve kurumun kullandığı yazılımların bu iş süreç yönetim sistemi üzerinden yürütülmesi.

Kurumunuzda kullanılan yazılımların yeni teknolojiler kullanılarak güncel ihtiyaçları karşılayacak yapıya taşımak. Saha verilerini sisteme girmek ve mevcut verilerle ilişkilerini kurma hizmetlerini kapsamaktadır.

 

BEKAD olarak bu kapsamda yapılacaklar;

 • Kurumunuzun sınırları içerisinde bilgi ve teknolojinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlamak ve bölgenin küresel ekonomik rekabet edebilirlik düzeyini yükseltmek amacıyla, kurumunuzun bilgi ve teknoloji odaklı kurumsal kapasitesini geliştirmek.
 • Kurumunuzun hizmetlerinin hızını, kalitesini, şeffaflığını ve verimini artırmak için teknolojik çözümler uygulamak.
 • Kamu hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını sağlamak yönünde çalışmalar yapmak.
 • Karar alıcı aktörlerin, kurum-kuruluşlar ve yöneticilerin bilgi ve teknoloji kullanımını destekleyerek, karar alma süreçlerine maksimum katkıyı sağlamak.
 • Kurumunuzda BT altyapısının ve çeşitli BT sistemlerinin tek bir bilgi sistemi oluşturacak şekilde bütünleştirilerek iş süreçlerine uçtan uca otomasyon kazandırmak.
 • Rehber’de yer alan standartlar doğrultusunda, Kurumunuz tarafından yürütülen faaliyetlerin; dayandığı kanun, yönetmelik, bu yönetmeliklerin atıfta bulunduğu KHK’lere bağlı olarak ve kurumunuzun stratejik plan ve performans programı hedeflerine uygun etkin ve etkili bir iç kontrol sistemine imkân tanıyan alt yapıyı oluşturmak, iş haritalarını oluşturmak, iş süreçlerini modellemek, İdare personelinin bu alandaki bilgi kapasitesini artırmak.
 • Süreç yönetimi konusunda idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek ve tüm müdürlüklerin, temel süreç, detay ve alt süreçlerinin haritalandırılması için alınacak hizmetin kapsamını ve çıktılarını belirlemek.
 • Kurumunuzun bütün müdürlüklerdeki tüm işlerin incelenerek bu işlerin mevcut durum analizlerini yapmak, mevzuata uygun hedef durumlarını belirlemek ve kurumunuzun belirleyeceği 150 adet sürecini İdare’nin İSYS’de yürütülmeye ve raporlanmaya uygun şekilde tasarlamak ve uygulamaya almak.
 • Kurumunuzun kullandığı bütün yazılımları süreç motoru ile uyumlu olarak çalıştırmak ve süreç motorunu otomasyon sisteminin temeline yerleştirmek.
 • İdare’nin yaptığı bütün işleri İSYS temelli olarak tek çatı altında kurumsal portal üzerinden yürütmek.
 • Kurumunuzda kullanılan yazılımları -yeni teknolojiler kullanarak- güncel ihtiyaçları karşılayacak yapıya taşımak.
 • Kurumunuzun BT altyapısının ve BT sistemlerinin e-belediye ve e-devlet yapılanmasına ve teknolojik gelişmelerden yararlanmaya uygun olması için sistemin asgari teknik ayrıntılarını, şartlarını, miktarlarını ve tanımlarını belirlemek, İdare’nin tüm birimlerinin iş ve işlemlerine uygun uygulama yazılımlarının kurumda çalışır hale getirilerek belirlenen teknik ölçütlerin verimliliğini ve fonksiyonelliğini sağlamak.
 • Kurumunuzun iş yapış hızını, hizmet kalitesini, işlerin takip edilebilmesini, işlerin gerektiği gibi tamamlanabilmesini, kurum personelinin performansını, İdare’nin yönetim ve uygulama verimini, reflekslerini, hizmet odaklı anlayışını; kısaca, İdare’nin iş yaptığı bütün her bir alandaki performansı ve verimi artırmak.
 • Yazılımların kullandığı verilerin doğru, isabetli, kaliteli, standardize edilmiş ve güncel veriler haline getirilmesi ve bu güncelliğin korunması için gerekli altyapının ve sistemin oluşturulması.
 • Kurumunuzun bütün iş süreçlerinin detaylı teknik analizleri ve mevzuat dayanakları ile beraber analiz edilerek iyileştirmelerinin yapılması ve İdare’nin yaşayan yapısına uygun olacak şekilde ileride yönetilebilir, güncellenebilir ve diğer bütün sistemlere temel teşkil edecek olan bir iş süreç yönetim sistemi altyapısına aktarılması.
 • Kurumun kullandığı bütün yazılımların birbiri ile uyum içerisinde çalışmasının sağlanması.Danışmanlık desteğinin sağlanış şekli
Aylık ilerleme raporları hazırlanacak ve hazırlanacak aylık ilerleme raporları kurum’a sunulacak, her ay üst yönetim bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

Ayrıca derneğimiz tarafından sözleşmenin imzalanmasını takip eden 2 iş günü içinde kurum’a sürekli kullanıma açık bir elektronik posta adresi ve mobil iletişime uygun sürekli açık bir cep telefonu bildirilecek ve danışmanımızın kurumunuzda olmadığı zamanlarda, sorularınıza bu iletişim araçlarını kullanarak 24 saat içinde yanıt almanız sağlanacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.