Basında Bekad
Resmi Gazete'de
DANIŞMANLIK


Kamuda Denetim Danışmanlığı

Kamuda Denetim Danışmanlığı

Bilindiği üzere, ''5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'' 'yla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizde köklü değişiklikler yapılmış ve kurumların yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan iç denetim faaliyetleri kamu yönetimimize dâhil edilmiştir.
Günümüzde, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve hızının artması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve her düzeydeki kamu yöneticisinin hem yetkili mercilere hem de kamuoyuna hesap vermesi yönündeki reform talepleri artmıştır. Bu yöndeki talep ve arayışlar, kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir.

İç kontrol sisteminin, tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. İç denetim olmaksızın mevcut sistem, tasarım ve uygulama eksikliklerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tek başına güvence veremez. Küçük organizasyon yapısına sahip kamu kurumlarında üst yöneticiler, her türlü faaliyeti kontrol edebilir ve izleyebilirler. İç kontrol sisteminin kamu kurumlarında yeterli ve etkin bir seviyede hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi iç denetim faaliyetlerinin varlığına ve etkinliğine bağlıdır.

İç denetim,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanmıştır.

BEKAD Olarak Bu Kapsamda Yapılacaklar


İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi

 • Planlama ve Kaynak Yönetimi
 • İletişim
 • Politika ve Prosedürler
 • Sürekli Mesleki Gelişim
 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
 • Kalite güvence ve Geliştirme Programı
 • Kapsamlı Görüşün Oluşturulması
 • Dönemsel Raporlama
 • İç Denetim Faaliyet Raporu
İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması
 • Denetim Evrelerinin Belirlenmesi
 • Makro Risk Değerlendirmesi
 • Denetim Alanlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
 • İç Denetim Planının Hazırlanması
 • İç Denetim Programının Hazırlanması
 • İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması
Güvence ve Denetim Faaliyetleri
 
 • Denetim Görevlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Raporlama
 • İzleme Sisteminin Oluşturulması
 • İç Denetim Sonuçlarının İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Gönderilmesi
Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.