Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi Projesi (Kamuda Denetim)

Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi Projesi (Kamuda Denetim)

Ülkemizde kamu yönetimleri üzerinde dış denetimi sağlayan Sayıştay Başkanlığı bünyesinde her geçen gün artmaya devam eden nicel ve nitel kapasite ve bilgi sistemlerinde yaşanılan gelişmeler her geçen yıl uygunluk denetimlerinde daha fazla bulgu ile karşılaşılmasına ve şekle dayalı hatalardan kaynaklı kamu zararı tespitlerine yol açmaktadır.

Rutin dış denetimlerin yanı sıra çeşitli şekillerde gerçekleşen iç denetim uygulamaları ve özellikle yerel yönetimlerde ağırlaşan mülkiye müfettişi ve mahalli idare kontrolörlerince yürütülen vesayet denetimlerinde gerek harcama belgelerinin mevzuata uygun olmaması gerekse harcama belgeleri yönetmeliğinde yer alan şekil şartlarına uygunsuzluk nedeniyle kamu görevlileri idari, mali, cezai ve hukuki yaptırımlarla her yıl biraz daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Belirli yetkileri kullanan kamu görevlileri, özellikle şekil şartlarından kaynaklı kamu zararı tespitleri ile görevlerinden ayrılmalarından çok sonra dahi uğraşmakta hatta tüm mal varlıkları ile emekli olduktan sonra hatta hayattan ayrıldıktan sonra mirasçıları ile dahi bu kamu zararlarının tahsili baskısı altında kalmaktadırlar.

İç kontrol kapsamında gerçekleştirilmesi gereken 16. Standart hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi başlığını taşımaktadır. Bu Başlık altında idareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. Bu kapsamda iç kontrol standardına da karşılık gelen “Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi” Başlıklı bir proje hazırladık.

Söz konusu iç, dış denetimler ile vesayet denetimlerini daha önce yapmış olan meslek mensupları tarafından başta satın alma evrakları olmak üzere tüm yevmiye kayıtları bu kayıtlara esas olan belgelerin 1 no.lu yevmiye kaydından başlamak üzere, gerek harcama belgeleri yönetmeliği gerekse ilgili tüm mevzuata göre tek tek kontrol edilmesi suretiyle ve eksik ya da hatalı belgelerin olması gerektiği şekle dönüştürülmesi şeklinde cereyan eden bir çalışmaya “Harcama Belgelerinin İyileştirilmesi Projesi” denilmektedir. Bu proje kapsamında çalışma sonrasında belgelerin düzeltilmesinin yanı sıra hem genel mevcut durumun bir fotoğrafını çeken hem de hata ve usulsüzlükleri detaylandıran üst yönetime hizmete özel bir raporlama yapılmaktadır.

Bu proje de tanımlanan hizmet, yerinde ilgili personeli de eğiterek ya da Derneğimiz merkezinde önemli dosyaların fiilen ya da elektronik ortamda incelenerek verilmesi mümkündür.

Bu proje ile işin uzmanı olan personelimiz ile mali denetimler öncesinde idareye makul bir güvence sunmak suretiyle idare personelinin hem kurumsal kapasitesinin artırılması hem de denetimler öncesi hataları düzeltmek suretiyle personelin hukuki olarak korunması amaçlanmaktadır.

Öteden bu yana başarı ile sürdürdüğümüz bu hizmetimiz özellikle bu dönemlerinde daha bir önemli hal almaktadır. 

Bilindiği üzere, ''5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'' 'yla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizde köklü değişiklikler yapılmış ve kurumların yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan iç denetim faaliyetleri kamu yönetimimize dâhil edilmiştir.

Günümüzde, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve hızının artması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve her düzeydeki kamu yöneticisinin hem yetkili mercilere hem de kamuoyuna hesap vermesi yönündeki reform talepleri artmıştır. Bu yöndeki talep ve arayışlar, kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir.

İç kontrol sisteminin, tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. İç denetim olmaksızın mevcut sistem, tasarım ve uygulama eksikliklerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tek başına güvence veremez. Küçük organizasyon yapısına sahip kamu kurumlarında üst yöneticiler, her türlü faaliyeti kontrol edebilir ve izleyebilirler. İç kontrol sisteminin kamu kurumlarında yeterli ve etkin bir seviyede hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi iç denetim faaliyetlerinin varlığına ve etkinliğine bağlıdır.

İç denetim,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız,güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanmıştır.

BEKAD Olarak Bu Kapsamda Yapılacaklar


İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetilmesi

 • Planlama ve Kaynak Yönetimi
 • İletişim
 • Politika ve Prosedürler
 • Sürekli Mesleki Gelişim
 • Bağımsızlık ve Tarafsızlık
 • Kalite güvence ve Geliştirme Programı
 • Kapsamlı Görüşün Oluşturulması
 • Dönemsel Raporlama
 • İç Denetim Faaliyet Raporu
İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması
 • Denetim Evrelerinin Belirlenmesi
 • Makro Risk Değerlendirmesi
 • Denetim Alanlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
 • İç Denetim Planının Hazırlanması
 • İç Denetim Programının Hazırlanması
 • İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması
Güvence ve Denetim Faaliyetleri
 
 • Denetim Görevlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
 • Raporlama
 • İzleme Sisteminin Oluşturulması
 • İç Denetim Sonuçlarının İç Denetim Koordinasyon Kuruluna Gönderilmesi

İletişim İçin Tıklayınız
 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.