Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Kamu İdarelerinde Bütçe İçi ve Bütçe Dışı İşletme Kurulması ve Yönetim Danışmanlığı

İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre; Mahalli idareler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi kurabilmektedir. Mahalli idarelerin kendi hizmet ve görev alanıyla ilgili olmayan; ithalat, ihracat, market, pazarlama, muhtelif malzeme üretimi ve benzeri ticari konularda faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmalarına imkân bulunmamaktadır. Ayrıca mahalli idarelerin görev ve hizmet alanlarıyla ilgili olmayan hususlarda şirket kurma talepleri işleme alınmamaktadır.

 • Mahalli İdareler Tarafından İşletme Kurulması İçin İzlenmesi Gereken Yöntemler,
 • İşletme Kurulumu İçin Bakanlığın İzni Sonrası Yapılacak İşlemler,
 • Bu Şirketlerin Muhasebe İşlemleri,
 • Vergi Muafiyetleri Ve İstisnaları,
 • Şirketlerin İşletilmesi, Devri Ve Kapatılması
 • Kurulan Şirketler Tarafından Belediyelere veya Belediyeler Tarafından Bu Şirketlere Kaynak Aktarımlarında İzlenmesi Gereken Yöntemler,
 • Şirketlerin Denetlenmesi konularında mahalli idare yönetimlerinin problemler ile karşılaştıkları görülmektedir.


BEKAD olarak bu kapsamda yapılacaklar

 • Bütçe İçi İşletme Kurulması
 • Bütçe İçi İşletme Kurulması Dokümanlarının Oluşturulması
 • Bütçe İçi İşletme Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Bir Yıl Boyunca Rutin Periyodik Danışmanlık faaliyetinin Yürütülmesi
 • Bütçe Dışı Şirket Kurulması
 • A. Bütçe Dışı Şirket Kurulması Dokümanlarının Oluşturulması
 • B. Bütçe Dışı Şirket Prosedürlerinin Oluşturulması
 • A1. Ticaret Hukuku Alanında Yapılması Gerekenler
 • A11. Sicil ve Tescil İşlemlerinin Tamamlanması
 • A12. Genel Kurul, Yönetim Kurulu İşlemlerinin Tamamlanması
 • A13. Tüzük İşlemlerinin Tamamlanması
 • A14. Sermaye İhtiyacının Tespiti ve Sermaye Oluşturma Kararlarının Alınması
 • A2. Yönetim Alanında Yapılması Gerekenler
 • A21. Ruhsatlandırma ve Diğer İzin Belgelerinin Temini
 • A22. Temsil ve Yetkilendirme İşlemlerinin Tamamlanması
 • A23. Adres ve Yönetim Birimlerinin Oluşturulması
 • A24. Kamu Şirketi Muhasebe Sisteminin Kurulması
 • A25. Şirketin Faaliyet Alanlarına İlişkin Bir Fizibilite Raporunun Ortaya Konulması
 • A26. Huzur Haklarının Belirlenmesi
 • A27. Yönetime İlişkin Maaş Skalalarının Belirlenmesi
 • A28. Personel Nakli İşlem ve Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • A3. Şirkete Ait Yeterliliklerin Oluşturulması
 • A31. İş Deneyim Belgesi Açısından Yeterliliklerin Oluşturulması
 • A311. 21/f ve 22/d ile işlemlerin yapılması
 • A312. Alt yüklenici olarak iş deneyimi oluşturulması
 • A313. İş Ortaklıkları ile İş Deneyimi Oluşturulması
 • A314. İhale Mevzuatının Özel Uygulamaları İle İş Deneyimi Oluşturulması
 • A32. TSE, CE Gibi Belgelendirme Açısından Yeterliliklerin Oluşturulması
 • A33. Teminat, Sicil, Vergi Açılarından İş Deneyim Belgelendirmelerin Oluşturulması
 • A4. Kamu Hukuku Alanında Yapılması Gerekenler
 • A41. Sayıştay Denetimine Uygun Bir Yönetim Yapısı Oluşturulması
 • A42. Bütçe Prosedürünün Oluşturulması, Bütçenin Hazırlanması, Uygulanması ve Sonuçlarının Raporlanması
 • A43. İhalelerden İstisna Belgelerinin Oluşturulması
 • A44. İhale İzleme Modülünün Kurulması
 • A45. İhale ve Hakediş Bürosunun Kurulması ve Masa Balı Eğitimi
 • A46. Satınalma Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • A47. Yönetim Prosedürlerinin Oluşturulması
 • A48. 2886 sayılı Kanuna Uygun Bir Yapının Kurulması
 • A5. Belediye Tarafında Yapılması Gerekenler
 • A51. Sermaye Artırım Kararlarına İştirak Edilmesi
 • A52. Sermaye Artırımına İlişkin Ödenek Oluşturulması
 • A53. Ayni Sermaye Değerleme İşlemlerinin Tamamlanması
 • A54. Sermaye Paylarının İzlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
 • A6. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yapılması Gerekenler
 • C. Bir Yıl Boyunca Rutin Periyodik Danışmanlık faaliyetinin Yürütülmesi

BEKAD olarak mahalli idarelerin şirket kurulumundan bu şirketlerin tüm süreçlerinin yürürlükteki mevzuata uygun gerçekleştirilebilmesi için uzman kadromuz ile destek vermekteyiz. Tarafımızca sağlanacak danışmanlık hizmeti bu süreçlerin verimli ve etkili sürdürülmesini, belediyelere istihdam ve kaynak artışı sağlayacaktır.

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.