Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Prosedür Yönetimi Danışmanlığı

Prosedür Yönetimi Danışmanlığı

İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan “Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi” başlıklı 8 nolu standart gereği, faaliyetler ile mali karar ve işlemler için gerekli yazılı prosedürler ve bu alanlara ilişkin düzenlemeler hazırlanmalı, güncellenmeli ve ilgili personelin erişimine sunulmalıdır.
Prosedür Yönetimi danışmanlığı sonrası; “Ne gerçekleştirilecek? Neden gerçekleştirilecek? Nerede kontrol edilecek? Nasıl gerçekleşecek/ kontrol edilecek? Ne zaman gerçekleşecek/kontrol edilecek? Kim faaliyet/kontrolden sorumlu olacak?” gibi soruları prosedürlerle cevaplandırılması noktasında hem personellere hem kurumunuza kurumsallaşma yolunda fayda sağlayacaktır.

Bu kapsamda BEKAD olarak Oluşturulacak Prosedürler, Yönergeler ve Genelgeler;

 • Kamu Görevlilileri Etik Komisyonu Prosedürünün Oluşturulması
 • Görevinden Sürekli Ayrılan Personel İşlemleri Prosedürünün Oluşturulması
 • Hakediş Raporları Prosedürünün Oluşturulması
 • Harcama Yetkili Mutemedi Avans İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Yönergelerin Belirlenmesi
 • Hassas Görev Prosedürleri Yönergelerinin Oluşturulması
 • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönergenin Oluşturulması
 • Hizmet Envanteri Genelgesinin Oluşturulması
 • Hizmetiçi Eğitim Yönergesinin Oluşturulması
 • İç Kontrol Çalışmaları Genelgesinin Oluşturulması
 • İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Edilmesine Dair Prosedürlerin Belirlenmesi
 • Eylem Planı Hazırlanması ve Eylem Planının Uygulanmasına İlişkin Kurum İçi Kapasite Oluşturma Danışmanlığı ve Eğitim Programı Yönergesinin Oluşturulması
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Rehberi Hazırlanması
 • İmza Yetkileri Yönergesinin Oluşturulması
 • İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgilere Dair Prosedürün Oluşturulması
 • İzleme Değerlendirme Sisteminin Kavramsal Çerçevesi
 • Performans Programının İzlenmesi ve Faaliyet Raporuyla İlişkilendirilmesi
 • Kurumsal E – Posta Kullanımı Prosedürünün Oluşturulması
 • Müdürlüklerin Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikler Ve Diğer İç Prosedürlere İlişkin Standartların Oluşturulması
 • Mali Belgeler Ve Dosyalama Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Mesleki Yeterlilik Formlarının Oluşturulması
 • Muhasebe Yetkilisi Kontrol Formunun Oluşturulması
 • Ödenek Gönderme Prosedürlerinin Oluşturulması
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Hazırlanması
 • Süreç Yönetim Genelgesinin Yayımlanması
 • Sosyal Yardım Yönetmeliğinin Oluşturulması
 • Taahhüt Dosyası İç Genelgesinin Oluşturulması
 • Taşınır Mal İç Genelgesinin Oluşturulması
 • Kurumunuzun Yetki Devri Yönergesinin Oluşturulması
 • Yönetişim Ve Yönetişim İlklerinin Oluşturulması
Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.