Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı

İzleme ve Değerlendirme Danışmanlığı

İç kontrolün ilk dört unsuru olan, kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri ile bilgi ve iletişim; İç kontrol sisteminin tasarımı ve işleyişi ile ilgilidir. Beşinci unsur olan izleme iç kontrollerin etkili bir biçimde uygulanmasını sürdürmeyi sağlamak için sisteme yerleştirilmiştir. İç kontroller idarenin amaç ve hedeflerine ulaşması ve yönetimin etkinliğini sağlamak açısından önemli olmakla birlikte, söz konusu etkinlik, “İzleme” unsurunun özenle uygulanması ile yakından alakalıdır.
Maliye Bakanlığınca, iç kontrol sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu sistemden yönetim ve çalışanlarca beklenen sonuçların elde edilebilmesi için;
İç kontrol sisteminin izlenmesine ve izlemenin iç kontrol eksikliklerini ortaya çıkarabilecek kalitede gerçekleştirilebilmesin aynı zamanda tespit edilen iç kontrol eksikliklerinin giderilerek sistemin sürekli olarak güçlendirilmesine bağlıdır.
İç kontrol sisteminin izlenmesi, Maliye Bakanlığı 'nın amaç ve hedeflerine ulaşmadaki başarısını ölçmekte önemli bir araçtır. Zayıf oluşturulmuş bir iç kontrol sistemi, yolsuzluk, israf, suistimal ve yönetimde yanlış kararların verilmesine yol açabilir. İzleme, yönetime; etkili, ekonomik, verimli olmayan ve usulsüz prosedür ve sistemler ile etik olmayan uygulamalara, zamanında müdahale etme imkanı sağlar. İç kontrol sistemi, uygun bir kontrol ortamı oluşturulması ve bu ortamda risklerin yönetilmesi modeline dayalıdır. Bu modelde izleme; riskler değiştiğinde yönetimin, kontrol tasarımını yeniden değerlendirmesine ve riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutmasına yardımcı olur.
Bu kapsamda izleme unsuru;

 • Kontrol ortamını risk yönetimini destekleyecek düzeyde tutan,
 • Yeni ortaya çıkan ve zamanla önemi değişen riskleri dikkate alan,
 • Kontrollerin risklere etkili düzeyde sürekli olarak cevap vermesini sağlayan,
 • Bilgi ve iletişimi sisteme hizmet etmek üzere açık ve yeterli seviyede tutan, her seviyedeki yöneticinin sorumluluğu altındaki faaliyetleri etkin bir biçimde izlemesini sağlayan bir yapıda olmalıdır.

İzleme için iki yöntem bulunmaktadır: Sürekli izleme ve özel değerlendirmeler.

İzlemenin Önemi
İzleme, iç kontrolle ilgili eksikliklerin, bu eksiklikler idareye ciddi bir zarar vermeden önce tespit edilip düzeltilmesini sağlar.
 
En önemli katkıları:

 • Hedeflere ulaşılmasına yönelik güvence sağlar.
 • Yöneticilere, iç kontrolün beş unsurunun da zaman içinde etkin bir biçimde uygulandığı konusunda güvence verir ve bu konuda güvenilir kanıtlar sunar.
 • Zamanla meydana gelen veya gelebilecek olan değişiklikler konusunda zamanında ispatlanabilir bulgular elde ederek idarenin iç kontrolünü etkileyecek anlamlı risklerin yönetilmesini ve idarenin etkinliğinin artmasını sağlar.
 • İç kontrol sorumluluğu olan personelin yaptıkları işin yöneticileri tarafından takip edildiğini bilmelerini ve görevlerini daha özenli yapmalarını teşvik eder.

İç kontrol sistemi, yönetimin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir araç olmakla birlikte sistemin faydalarının görülebilmesi için iç kontrol faaliyetlerinin, özellikle risk yönetiminin, uygulanmaya konulma amacına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. İç kontrol sisteminin yönetime yardımcı bir araç olması yerine, asıl işin yanında yapılması zorunlu kılınan ek bir iş olarak görülmesi, iç kontrole yönelik faaliyetlerin amaca hizmet etmeyen bir şekilde yapılmasına neden olur. Böyle bir algı ile gerçekleştirilen iç kontrol faaliyetleri sadece talep edilen çıktıları üretir ancak istenen sonuçlara ulaşılmasını sağlamaz.

BEKAD Olarak İzleme Değerlendirme Sisteminin Kurulmasına Yönelik Yapılacaklar

 • İzleme ve değerlendirme başlangıç çalışmalarının yapılması,
 • İzleme ve değerlendirme yönetim toplantısının yapılması,
 • İzleme ve değerlendirme genelgesinin ve rehberinin yayınlanması,
 • Faaliyet raporu konulu bir eğitim düzenlenmesi,
 • İzleme ve değerlendirme metodolojisinin ve sıklığının belirlenmesi,
 • İzleme ve değerlendirme verilerinin toplanması ve analiz edilmesi,

 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.