Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Performans Esaslı Bütçe Danışmanlığı

Performans Esaslı Bütçe Danışmanlığı

Kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını, temel alan ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bütçeleme yaklaşımıdır.

Bu sayede;

Kaynak kullanımında etkinlik artışı ve kaynak dağıtımında rasyonellik hedeflenmektedir.Bütçe sistemleri içinde açıklandığı üzere performans bütçe sisteminde çıktı ve sonuç esastır. Klasik bütçe sistemi, harcamaların hukukiliğini ve harcamalardaki esnekliği önlemek için sıkı bir ödenek tahsis sistemi ile etkili bir hukuki denetimi amaçlar. Performans bütçe sisteminde ise klasik bütçe anlayışından farklı olarak çıktı ve sonuç değerlendirilir. Dolayısıyla harcama süreci içinde ne yapıldığının değil çıktı ve sonucun denetlenmesi önem kazanır.
Performans esaslı bütçe sisteminde; Gerçekleştirilmesi planlanan amaçlar ile alternatif programların maliyetleri ve birim maliyetlerinin hesaplanması önem kazanmaktadır. Performans bütçe uygulaması bakımından ulaşılan sonuçların değerlendirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Birimlerin kavranması ve ölçülmesinde güçlüklerle karşılaşıldığı gibi, kıyaslama yapmak bakımından da sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Performans bütçe sisteminde, belirli amaçlara hizmet eden giderler aynı program içinde toplanır; Harcama programları ölçülebilir-sayılabilir birimlere indirgenmeye çalışan bir sistem olarak tanımlanır (mezun edilecek öğrenci sayısı, inşa edilen dershane sayısı, yangından kurtarılan ormanın dönüm miktarı gibi); her programın maliyet ve faydası hesaplanarak maliyetlerle uygulamaların mali sonuçlarını karşılaştırma imkânı vardır.
Kurumun stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

 Bu kapsamda;

 • Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenmelidir.
 • Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynı olmalıdır.
 • Bütçe dışı harcama yapılamaz.
 • Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Asıl amaç, kamu idarelerinin çıktı/sonuçlara dayalı bir bütçelemeye ve sonuçta da bu tarz bir yönetime sevk etmektir. Performans esaslı bütçelemenin en önemli faydası, mali saydamlığı ve hesap verilebilirliği azami şekilde sağlayacak bir model olmasıdır.
 
 BEKAD Olarak Bütçenin Hazırlanmasında Yapılacaklar;

 • Bütçe Başlangıç Çalışmalarının Yapılması
 • Bütçe ilk toplantısının yapılması
 • Bütçe konulu bir eğitim yapılması
 • Bütçe çağrısının yayımlanması
 • Geçmiş Yıllara Yönelik Bir Bütçe Analiz Raporunun Hazırlanması
 • Birim Bütçe Görüşmelerinin Yapılması
 • Bütçedeki Yasal Oranların İdareye Raporlanması
 • Performans Programı İle Bütünleşik Bir Bütçe Kaleme Alınması

 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.