Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Muhasebe Sistemini Geliştirme Denetleme ve Kontrol Danışmanlığı


Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği olarak 2019 yılında 100 den fazla hizmet içi eğitim ve danışmanlık projesini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Kamu kurumlarımıza verdiğimiz desteğin haklı gururunu yaşamaktayız. 2020 yılında da kamu kurumlarımızı danışmanlık ve eğitim projelerimizle desteklemekten gurur duyacağız. Derneğimiz, uzman araştırma grubumuzun araştırmaları sonucunda Kamu kurumlarımız açısından büyük önem taşıyan “Kamu Muhasebesi” konusunda idarelerimizde önemli eksiklerin bulunduğunu tespit etmiştir.

Son 10 yılda dünya üzerinde meydana gelen değişiklikler ve Avrupa Birliği kriterlerine uyum çerçevesinde kamu sektöründe de mali yönetim anlamında birçok değişiklik yapılmıştır. Özellikle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve paralelinde yayınlanan yönetmelikler ile kamuda muhasebe alanında köklü değişiklikler yaşanmıştır.

Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışındaki;

 • Merkezi Planlama
 • Merkezi Yönetim ve Kontrol
 • Mevzuat Odaklı, Kurallara Dayalı
 • Girdi ve Hata Aramaya Odaklı,
 • Yolsuzluk ve Usulsüzlüğü Araştıran Denetim
 • Tek Taraflı ve Kapalı

Anlayış terk edilmeye başlanmış. Yerine Çağdaş Kamu Yönetimi anlayışı benimsenmiştir. Yeni Kamu Yönetimi anlayışı beraberinde;
 

 • Katılımcı ve Payla Katılımcı Ve Paylaşımcı
 • Şeffaf ve Hesap Verebilir
 • Stratejik Planlama ve Performans
 • Yönetimine Dayalı
 • Gelecek Yönelimli
 • Sonuç ve Hedef Odaklı
 • Yerel ve Yerinden Yönetim Ağırlıklı
 • Yatay Organizasyon Yapısı ve Yetki Devri
 • Yönetime Değer Katan Sistem Odaklı Denetim ilkelerini getirmiştir.


Kanun, kapsama dâhil kamu idarelerince kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, faaliyetlerin kaydedilip raporlanması ve uygulama sonuçlarının denetimi konularında ortak esaslar getirmiştir.

5018 sayılı kanunun 49. Maddesi muhasebe sistemini; “Karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür olarak tanımlamakta ve genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu'' tarafından belirlenir demektedir.

Ayrıca nakit esaslı muhasebe sistemi terkedilerek tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmiştir. Nakit esaslı sistemde hizmetin gerçekleşmesi ile birlikte oluşan bir devlet borcunun ödeneğinin olmaması halinde muhasebe bilgileri içinde görülme olanağı yoktur. Bu durum, raporlamalarda bu tip harcamaların görünmemesine neden olmakta, nakit planlaması ve muhasebe sisteminden elde edilen mali tabloların gerçeği yansıtmaması sonucunu doğurmaktadır. Bu uygulama yerini tahakkuk esaslı muhasebe sistemine bırakmış alınan mal ya da yaptırılan hizmet karşılığı doğmuş olan bir devlet borcu gerçekleştiğinde gider, gelirler ise tahakkuk ettiğinde gelir kaydedilebilecek ve devletin varlıkları ve sorumlulukları ile ilgili bilgiler tam ve zamanında kayıt altına alınabilecektir.

Tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçişe yönelik muhasebe standartları mevzuatı tüm kamu idareleri için tamamlanmıştır. Sayılan ilkelerde ortaya çıkan ve muhasebe sisteminde yapılan değişiklikler, 5018 sayılı kanun ve yayınlanan yönetmelikler birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Ortaya çıkan bu durum daha önce kamu idarelerinde muhasebe uygulamaları, raporlama ve denetim alanında yaşanan sıkıntıları yeni uygulamalara uyum çerçevesinde daha da arttırmıştır. Bu sorunlar salt muhasebe hatası olmayı aşmış ve denetimlerde ciddi sorunlar oluşturur hale gelmiştir.

Bu nedenle muhasebe verilerinin düzeltilmesi, mali raporların geliştirilmesi ve karar destek sistemlerinin muhasebeden beslenmesi, denetim riskinin azaltılması amacıyla bu konuda eğitim ve danışmanlık desteği alınması kamu idareleri için faydalı olacaktır. Kamu muhasebesi, mali tablo analizi, iç kontrol, mali raporların güvenilirliği, mali rapor okuma gibi alanlarda danışmanlık, eğitim, proje desteği konusunda konunun Türkiye'deki en uzman ekibi ile size destek vermeye hazırız.

 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.