Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Muhasebe Hatalarının Düzeltilmesi, Muhasebe Kayıtlarının Yapılması ve Mali Tablo Analizi Danışmanlığı

MUHASEBE KAYIT HATALARININ DÜZELTİLMESİ VE MUHASEBE SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

İyi bir iç kontrol sisteminin temelini mali raporların güvenilirliği oluşturmaktadır. Ülkemizde kamu muhasebe sisteminin uygulanmasında pek çok sorun bulunmaktadır. Çeşitli nedenlerle yevmiye kayıtları hatalı yapılmakta ve mali raporlar yanlış üretilmektedir.

Bu durum bir yandan mali raporlarda yer alan bilgilerle üretilecek politikalar için yeterli verinin üretilememesine yol açarken diğer yandan da denetimlerde ciddi problemlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır.

Şöyle ki özellikle Sayıştay Başkanlığı bünyesinde her geçen gün artmaya devam eden nicel ve nitel kapasite ve bilgi sistemlerinde yaşanılan gelişmeler her geçen yıl uygunluk denetimlerinde daha fazla bulgu ile karşılaşılmasına ve muhasebe hatalarının daha fazla denetime konu edilmesine ve eleştirilmesine sebep olmaktadır.

Muhasebe hataları ve eksik kayıtlar nedeni ile muhasebe sisteminden kaynaklı daha fazla personel çalıştırma, daha fazla borçlanma ve daha az prim ve aidat ödenme gibi imkanlardan da yararlanılamamaktadır.

Mali raporların kontrol edilmesi ve tüm yevmiyelerin tek tek elden geçirilmesi suretiyle muhasebe kayıtlarının geçmiş tüm yılları da kapsayacak şekilde düzeltilmesi için “Muhasebe Kayıt Hatalarının Düzeltilmesi ve Muhasebe Sisteminin Geliştirilmesi Projesi”ni oluşturmaktadır.  Bu proje kapsamında yapılan çalışma sonrasında tüm muhasebe kayıtları düzeltilmiş olacak, mali tablolar düzeltilmiş olacak, yapılacak olan iç ve dış envanterle tüm hesaplar gerçeği göstermiş olacaktır.

Bu proje de tanımlanan hizmet, kayıtların ve raporların Dernek merkezinde Devlet Muhasebesi uzmanlarımızca kontrol edilmesi ile yürütülmektedir. Proje kapsamında idare için gerekli kitap, doküman ve raporlar üretilmekte ve isteyen idarelerde, idare personeline tespit edilen hatalar üzerine eğitim verilmektedir.


01.01.2006 tarihi itibariyle büyük ölçüde uygulanmaya başlayan ve kamu mali sisteminin anayasası olarak nitelendirilebilecek olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Türkiye’de kamu mali yönetimi felsefesi tümüyle değişmiştir. Kanunun getirdiği en önemli yenilik kamu mali sisteminin demokrasilerin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan şeffaflık ve hesap verebilirlik kavramlarını sistemin esası olarak düzenlemesidir.  Bu prensiplerin uygulanmasını mümkün kılabilmek için Kanunla önceki sistemde de yer alan bazı kurum ve uygulamalar daha da geliştirilirken pek çok yeni ve çağdaş kurum, düzenleme ve uygulama da kamu mali sistemine adapte edilmiştir. Bu yeniliklerden bir tanesi de kamu muhasebe siteminin değiştirilmesi ve kamu muhasebesinde tahakkuk esaslı muhasebe uygulamasına geçilmesidir.

 
Tahakkuk esaslı devlet muhasebesi sistemi yalnızca kamu kurumlarının ekonomik sonuç doğuran tüm olaylarını kayıt altına alan bir düzen getirmemiş bu bilgilerin karar verme ve faaliyetlerin değerlendirilmesi süreçlerinde kullanılmasına imkân sağlayacak mali tabloların üretilmesini de zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede kamu kurumları;
 

 •       Mizan cetveli, Bilanço,
 •       Faaliyet sonuçları tablosu,
 •       Bütçe uygulama sonuçları tablosu, Nakit akım tablosu,
 •       Malî varlık ve yükümlülükler değişim tablosu, İç borç değişim tablosu,
 •       Dış borç değişim tablosu,
 •       Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu,
 •       Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 •       Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu,
 •       Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu,
 •       Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu,
 •       Bütçe giderleri ve ödenekler tablolarını hazırlamak ve yayımlamak zorundadır.

Bu değişim paralelinde mevzuatın uygulanması, muhasebe işlemlerinin doğru ve zamanında yapılması, mali tabloların analizi konusunda sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Ayrıca mali tablolar analiz teknikleri özel sektör için köklü bir geçmişe sahip olmasına ve bu konuda pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen kamu sektörü dolayısıyla kamu kurumları için mali tablolar analizi çalışmaları oldukça geç başlamıştır. Bu gecikmenin en önemli nedeni kamu kurumlarının amaçlarının özel sektör şirketlerinden farklı olmasıdır. 
 
Özel sektörde şirketlerin amacı kar maksimizasyonu iken kamu kurumlarının amacı topluma etkili, verimli ve ekonomik kaynak ve hizmet sağlamaktır. Sadece genel yönetim içinde yer alan kamu kurumları değil aynı zamanda ticari esaslara göre kurulmuş ve özel hükümlere göre faaliyet gösteren kamu kurumları dahi kamu yararı amacını kar maksimizasyonunun önünde tutmaktadır. Bunun yanında kamu kurumları farklı görevler üstlendikleri ve farklı şekillerde yapılandıkları için de tüm kamu kurumları için geçerli analiz teknikleri önermek mümkün olamamıştır. Bu nedenlerle özel sektör için geliştirilen ve karlılığı belirlemeyi esas alan analiz tekniklerini kamu sektörüne aktarmak, bu teknikleri kamu sektörü için uygulamak mümkün olmamıştır.
 
BEKAD olarak kamu kurumlarının yapmış oldukları muhasebe hatalarının önüne geçebilmek, kayıt işlemlerinin düzenli gerçekleştirilmesi, mali tabloların zamanında ve istenilen şekilde hazırlanması ve bu tabloların analiz teknikleri konusunda danışmanlık faaliyetlerimizi uzman kadromuzla sürdürmekteyiz.


Bu proje ile işin uzmanı olan personelimiz ile mali denetimler öncesinde idareye makul bir güvence sunmak suretiyle idare personelinin hem kurumsal kapasitesinin artırılması hem de denetimler öncesinde muhasebe hataları düzeltmek suretiyle mali raporların iç kontrolün istediği gibi tam ve doğru olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Öteden bu yana başarı ile sürdürdüğümüz bu hizmetimiz özellikle seçim dönmelerinde ve faaliyet raporları hazırlanmadan önce daha bir önemli hal almaktadır.  

 

İletişim İçin Tıklayınız
 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.