Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Danışmanlığı
 


Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Danışmanlığı

Ön mali kontrol, kurumlar tarafından riskli görülen bazı mali karar ve işlemler için öngörülen bir kontrol faaliyetidir. Gelir, gider, varlık ve Strateji Geliştirme Başkanlığı Ağustos 2013 yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin, idarenin bütçesine, bütçe tertibine, kullanılabilir ödenek tutarına, ayrıntılı harcama veya finansman programına, merkezi yönetim bütçe kanunun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu yönlerinden kontrol edilmesidir.
               

 • Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve strateji geliştirme birimleri tarafından yapılır.
 • Ön malî kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.
 • Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, strateji geliştirme birimleri tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler Bakanlık tarafından belirlenir.
 • İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî ilişkin olarak yapılan düzenlemeler üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur.
 • İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini yürütür.
 • Bakanlıkça belirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de aynı usul ve esaslar çerçevesinde strateji geliştirme birimlerine kontrol ettirilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.
 • İdarelerce yapılacak düzenlemelerde strateji düzenlemelerde, strateji geliştirme birimlerinin ön malî kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

 
BEKAD Olarak Bu Kapsamda Yapılacaklar;
Ön Mali Kontrol Sisteminin Kurulması Başlangıç Çalışmalarının Yapılması

 • Ön Mali Kontrol Başangıç Toplantısının Yapılması
 • Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması
 • Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • Ön Mali Kontrole Yönelik Eğitimler Verilmesi

Ön Mali Kontrol Sistemi Süreçlerinin Oluşturulması
Ön Mali Kontrol Sistemi Kontrol Listelerinin Oluşturulması

 
İç kontrol sisteminin önleyici bacağı olarak görülebilecek ön mali kontrol sisteminin kurulmuş olması son derece önemlidir. İç Kontrol Birimlerince üstlenilmesi gereken bu fonksiyonun kurulmasına yönelik BEKAD olarak uzman eğitmen kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Ön Mali Kontrol Formu için tıklayınız

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.