Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Belediye Devri Kapanma İşlemlerine Hazırlık Danışmanlığı

Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği olarak 2013 yılında 100 den fazla hizmet içi eğitim ve danışmanlık projesini başarılı bir şekilde tamamlayarak, Kamu kurumlarımıza verdiğimiz desteğin haklı gururunu yaşamaktayız. 2015 yılında da kamu kurumlarımızı danışmanlık ve eğitim projelerimizle desteklemekten gurur duyacağız.
               
Büyükşehir Belediyesi olan illerde bulunan kasaba belediyelerinin tüzel kişilikleri 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimi ile sona ermiştir. Valilik Komisyonunca hazırlanan devir, tasfiye ve paylaştırma işlemlerine ilişkin listelere göre kapanan belediyenin her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları komisyonca belirlenen kurumlara (ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, su ve kanalizasyon idaresi ve diğer kamu kurumları) devredilecektir.
 
Belediyenin idari iş ve işlemlerine ilişkin olarak; Encümen karar defteri, meclis karar defteri, kurum içi ve kurum dışı yazışmalara ilişkin defterler, dilekçe defteri ve diğer tüm defterlerin 30 Mart 2014 tarihi itibariyle kapanış kayıtları yapılacaktır. Belediyenin bu tarihten sonra herhangi bir resmi işlem yapması mümkün değildir. Yine aynı şekilde, Belediyenin mali iş ve işlemlerine ilişkin olarak da 30 Mart 2014 tarihi itibariyle kapanış kayıtları yapılacak olup, bu tarihten sonra herhangi bir mali işlem (gelir ve gider işlemleri) yapılması mümkün değildir.
 
Mali işlemlere ilişkin kapanış kayıtlarının şu şekilde yapılması gerekir:

  • Geçici mizanlar çıkartılacaktır
  • Geçici mizanda yer alan faaliyet hesapları, bütçe hesapları ve ödenek hesapları Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 412. maddesine göre kapatılacak ve  aynı Yönetmeliğin 449 ve 450. maddeleri uyarınca sayım tutanakları düzenlenecektir.
  • Bu işlemlerin tamamlanmasını takiben kesin mizan düzenlenecektir, Kesin mizan düzenlendikten sonra varlık ve yükümlülüklerin ilgili kurumlara devrine ilişkin muhasebe kayıtları yapılacaktır.
  • Devredilen varlık ve yükümlülükler, karşılığında 500-Net Değer/Sermaye Hesabına borç veya alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir.
  • Bu işlemlere ilişkin muhasebe işlem fişleri, devir yapılacak kurumlar itibarıyla ayrı ayrı düzenlenecektir.
  • Devri yapılan maddi duran varlıkla birlikte bunların birikmiş amortismanları, 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında takip edilen yatırımlar ve 259- Yatırım Avansları Hesabında takip edilen avanslar da ilgili kuruma hesaben devredilecektir.
  • Nazım hesaplar ana hesap grubunda yer alan ve devredilmesi gereken hesaplar, ayrı bir muhasebe işlem fişinde karşılıklı çalıştırılarak kapatılacak ve bu fişin açıklamasında devredilen kurumun (ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, su ve kanalizasyon idaresi ve diğer kamu kurumları) adı ve gerekli diğer bilgilere yer verilecektir.
  • Devredilen varlık ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneği yazı ekinde devredilen kurumlara gönderilecektir. 

Yukarıda sayılan muhasebe işlemlerinin tamamlanmasını müteakip kapanış mizanı çıkarılacak ve bu mizanda sadece kapatma kaydı yapılacak hesaplar yer alacaktır. Kapanış mizanı kontrol edildikten sonra borç bakiyesi veren hesaplar alacak, alacak bakiyesi veren hesaplar borç kaydı yapılarak tüm hesapların kapatılması sağlanacaktır. Mali yılın başlangıç tarihi ile belediyenin tüzel kişiliğinin kalktığı tarih arasındaki döneme ilişkin idare hesabı Sayıştay'a gönderilecektir.
 
Belediyenin idari ve mali iş ve işlemlerine ilişkin bütün defter, belge ve kayıtlarından; su ve kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olanlar Büyükşehir Belediyesine, diğerleri ise ilçe belediyesine düzenlenecek tutanaklarla devredilecektir. 
 
Buralarda ki hatalar hem devri zorlaştıracak daha da önemlisi yeni gidilen yerlerde sizin peşinizi bir sorun olarak takip edecektir. Bundan yıllar sonra dahicezai sorumluluklarla karşılaşma durumunu ortaya çıkaracak olan devir süreci öncesinde belediyenizin devre hazırlanması gerekmektedir. Bu çerçevede muhasebe kayıtlarını, taşınır kayıtlarını, insan kaynağı ve gelir kayıtlarını düzelten ve devre hazırlayan bir eğitim veya danışmanlık faaliyetini uzmanlarımızdan temin edebilirsiniz.
 

Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.