Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
DANIŞMANLIK


Eğitim Planlaması Danışmanlığı


Eğitim Planlaması Danışmanlığı

İnsan, geliştirilebilir bir potansiyele sahip olarak dünyaya gelir. Dünyaya geldikten sonra içinde yaşadığı aile, kültür, ortam ve yaşamının zenginliğine göre çeşitli yönlerden gelişimi farklılaşır. Farklı biçimlerde tanımlanmasına karşılık insani açıdan eğitim, insanın bu gelişim sürecinde ona yapılan bir yardım ve hizmet olarak görülebilir. Eğitimle ilgili bazı tanımlar incelediğinde bunlarda eğitime birtakım amaç ve işlevler yüklendiği görülmektedir. Bunlar, teknik, ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, eğitsel, bireysel olmak üzere temel başlıklar altında toplanabilir.
 
Küreselleşme ile birlikte kamu yönetimi anlayışı da birçok değişikliğe uğramıştır. Özellikle son 10 yılda gelişen teknoloji, AB müktesebatına uyum süreci ile birlikte değişen mevzuat ve uygulamalar paralelinde kamu çalışanlarının da buna uyumu için bir eğitim planlaması yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kamu Yönetiminde etkinliğe sahip olmak adına yapılan tüm reformların amacına ulaşması için kamu hizmetinin verimliliğinin artırılmasında diğer faktörler yanında hizmeti yerine getirmekten sorumlu personelin niteliğinin artırılması da gerekmektedir. Bunun için personelin kapsamlı ve güncel bir eğitim alması, yaptığı işle ilgili olarak eğitim ihtiyacının sürekli olarak yenilenmesi ve teknolojinin personel sorunlarının azaltılmasında öncelikle kullanabilir olması gerekir. Eğitim, kamu dâhil tüm örgütlerin çevreye uyum sağlama, başarılı biçimde varlıklarını devam ettirebilme ve rekabet edebilirliklerini artırma açısından tartışmasız önemli bir alanı belirtir.

Bu amaçla kamunun merkezi ve yerel yönetim kurumlarında çalışan personelin değişen koşullar ve nihayetinde kamu yönetimi alanında meydana gelen yapısal dönüşümleri yönetebilmesi veya değişimlere ayak uydurabilmesi için, yaptıkları işle ilgili olarak eğitim ihtiyacı duyması ve bu ihtiyacı karşılayarak, bilgi ve yeteneklerini geliştirmesi zorunludur. Personelin hizmete girmeden önce o işi alabilmek için ne kadar çok bilgili olması gerekiyorsa bu durumu hizmet içinde de sürdürebilmesi ve beklenen görevleri yerine getirebilmesi için günceli takip etmesi, kendini yenilemesi de o ölçüde gereklidir.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların hizmet içinde yetiştirilmelerinin esaslarını düzenlemekte ve bu faaliyetlerin bir genel plana bağlanmasını öngörmektedir. Böylece, kamu kesiminde hizmet içi eğitimin bir bütün olarak ele alınması ve bir sisteme kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları personeline gerekli eğitimin verilmesi bir plana bağlanırken, standart düzen içerisinde kendilerine has ihtiyaçların karşılanması için kurumlara yeterli serbesti de tanınmaktadır.
 
BEKAD olarak kamu kurumlarında etkin ve verimli bir eğitim planlamasının nasıl yapılacağı, gerçekleşen eğitimlerin faydasını ölçebilmek adına tutulması gereken kayıtlar ve bunların raporlanması işlemlerinin, yerinde ve uygulamalı olarak uzman eğitmen kadromuz ile gerçekleştiriyoruz.
Uzman hocalarımız ve geniş bir ekiple aşağıdaki konularda yanınızdayız

Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
Linkler
turkiye.gov.tr
Resmi Gazete
E-Mevzuat
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü
Devlet Personel Başkanlığı
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.