Basında Bekad
SORU CEVAP PLATFORMU

Soru Sorun - Sorularınız, uzmanlarımız tarafından cevaplandırılacaktır
Ad Soyad:
Kurum:
Görev:

Telefon :

E-Mail :
Eğitim Yayın, ve Güncel mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirilmek istiyorum :


Sorunuz :
Sağdaki Sayıları Giriniz :
 

Cevaplanmış Sorular
Yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu akademik personel mal bildirim beyannamesi vermesi gerekir mi?
05-01-2015
Disiplin kurulu kararıyla maaş kesme cezasına hükmedilen memur personelin maaşından yapılan ceza kesintisinin muhasebeleştirmesinde izlenecek yöntem hakkında yardımınız rica ediyoruz. İlginiz ve yardımınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
23-12-2014
1- Taşınmaz Envanter kayıt çalışmalarını yapmaktayız. Yer altı ve yer üstü düzenlerinden yol, köprü, tünel vb. kayıtlarını yaparken ilçemiz sınırları içerisindeki bütün sokak ve caddelerin ayrı ayrı hangi değer üzerinden gireceğiz? 2- Veya bugüne kadar yatırımı tamamlanan yol, köprü, tünel vb. maliyet değerleriyle mi girilecek? Bu hususlarda bizleri bilgilendirseniz çok seviniriz. İyi çalışmalar.
07-11-2014
6552 sayılı kanunun 73.maddesinin uygulanmasına yönelik olarak 16 fıkrasının a bendi ) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından, hükmüne istinaden Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup bu kanunu yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu madde hükmü uygulanır. Hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda; 1.sorumuz; Bu kanunun 2014 yılının 1. taksitini kapsayıp kapsamadığı? 2. sorumuz; Kesinleşmiş alacak olması kapsamında bu kanunun yayım tarihi olan 11.09.2014 tarihinde mi kesinleşmiş alacak olması? 3. sorumuz; En son beyan tarihi olarak hangi tarihi almamız lazım? Teşekkürler
02-10-2014
Sosyal denge tazminatından yararlanabilecek olanlar Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda; kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak değerlendirileceği ve toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin (memur, 4/B, 4/C gibi) bu ödemeden yararlandırılması gerekmektedir denildiğinden; Kurumumuzda çalışan Memur sendikasına üye olan 4/b li personelin toplu sözleşmeden yararlandırmamız gerekir mi?
19-08-2014
Üstadım belediyemiz amatör spor kulüplerine ayni yardım yapmak istiyor 5393 sayılı kanunun 14. maddesine istinaden tereddütte düştüm konu bu yardım 03.25.02 spor malzemeleri alımlarından mı olur yoksa 053 kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferlerden mi olur?
06-08-2014
Belediyelerce Amatör Spor Kulüplerine yapılan nakdi yardım vergi kesintisine tabi mi? Bu gider için ne gibi belgeler düzenlenir?
05-08-2014
Ay geçtikten sonra önceki aylara ait faturalar gelmektedir. Bunlarda KDV bulunduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Bazen kabul etmiyoruz, bazen maliyete ilave ediyoruz bazen de önceki aya kaydediyoruz. Doğru işlem nedir ne öneriyorsunuz?
18-07-2014
Doğrudan temin uygulamasında % 10 hesabında 21 f ve 22 d maddelerinin ayrı ayrı % 10′a tabi olduğunu ve temsil tören ağırlamanın da bu hesabın içinde olmadığı söyleniyor, açıklayabilir misiniz?
17-07-2014
Bilindiği üzere Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68.maddesine istinaden Belediye Meclisi kararı doğrultusunda görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla iç ve dış borçlanma yapabilmektedirler. Belediyeler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı yine 5393 sayılı Kanunun 68.maddesinin (d) bendinde belirtilen borç stok tutarını göz önünde bulundurarak belediye meclisi kararı ile gerçekleştirebilmektedirler. Ancak, yıl içinde, belediye meclis kararı ile bir önceki yıl gelir gerçekleşmesinin yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının %10’u kadar iç borçlanma yapan belediyelerin, aynı yıl içerisinde, edindikleri bu borcun bir kısmını ödemeleri halinde, İçişleri Bakanlığının onayına müracaat etmeden ödenen kısım kadar yeni bir belediye meclisi kararı almak kaydıyla borçlanma yapıp yapamayacakları hususunda tereddüde düşülmüştür.
16-07-2014
Bir belediye şirketi kurmak istiyoruz neler yapmalıyız?
15-07-2014
Büyükşehir Belediyesi birim performans programı hazırlamış biz ilçe olarak hazırlamadık hangisi doğrudur ?
15-07-2014
İdarelerin (belediye veya belediye şirketi-AŞ) bir başka kamu kurumuna veya kamu yararına çalışan dernek yahut vakfa yardım yapma prosedürü nedir? Kısaca bilgi verebilir misiniz?
14-07-2014
Zabıta personeli olmayan ama zabıta olarak görev yapan kişi fazla çalışma ücreti alabilir mi? Zabıta olan ama fiilen başka bir müdürlükte çalışan kişi fazla çalışma ücreti alabilir mi?
11-07-2014
Toplum Yararına Çalışmanın Muhasebeleştirilmesi Nasıl Olacak?
10-07-2014
Yıllara Yaygın Araç Kiralama Yapılabilir mi ?
10-07-2014
Kiraya verilen yerlerin tahliyesi ile ilgili konuları açıklaya bilir misiniz?
10-07-2014
Temsil tören ağırlama kodlarını kullanarak istediğimiz yerden teklif almadan alım yapabilir miyiz?
09-07-2014
Belediyemiz tarafından kamulaştırılan arsa ve binaların muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır? 252’ye mi yoksa 630’a mı kayıt yapmalıyız? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim.
09-07-2014
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurlara disiplin cezası verilebilir mi?
08-07-2014
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.