Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
SEMİNER DETAYI
21-25 Ekim 2021 Xanadu Resort Hotel - Belek / ANTALYA "YARGI KARARLARI IŞIĞINDA EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ" Eğitim SemineriÜlkemizde Belediye evsel katı atık bedellerine ilişkin tarifeler incelendiğinde; giderlerin katma değer vergisi dahil edilerek dikkate alınması ve ortaya çıkan tarife üzerine katma değer vergisi uygulanması suretiyle mükelleflerden mükerrer katma değer vergisi alınması; çevre temizlik vergisinde tahakkuk eden rakamlar yerine tahsil edilen rakamların alınması nedeniyle tahakkuk esaslı muhasebe sistemine uyulmadan gerçekçi maliyet hesabının yapılmaması; her grubun ödediği çevre temizlik vergisini kendi ödemesi gereken katı atık bedelinden düşmek yerine genel olarak düşmek suretiyle kirleten öder prensibinden uzaklaşılması; evsel katı atık üreticilerine ilişkin sayı ve tarifeye ilişkin nicelik bilgilerinin doğru tespit edilememesi; gibi nedenlerle hukuken sorunlu tarifelerle karşılaşılmaktadır. Bu tarifeler hukuku yollar kullanıldığında sürekli iptal edilme riski ile karşı karşıyadır.

Her yönden doğru bir tarifenin hazırlanması ve yanlış hazırlanan tarifelerin revize edilmesi bu eğitimin düzenlenmesini ilk gerekçesini oluşturmaktadır.

Ülkemizde ki genel ekonomik durumun yansıması olarak belediyeler de büyük bir finansal açık ve finansal yönetim sorunu bulunmaktadır. Bu soruna bir nebze olsun çözüm getirecek hususların başında evsel katı atık üreticilerinden evsel katı atık bedelini KİRLETEN ÖDER ve TAM MALİYET  prensibi çerçevesinde alınmasını sağlamak bu eğitimi düzenlemenin ikinci gerekçesidir. Yine belediyelerde kurumsal kapasitenin artırılması bu eğitimin üçüncü hedefidir. 

Bundan 10 yıl önce, “Burada Sadece Eğitim Var” sloganı ile yola çıkarak özellikle Kamuda eğitim hizmetini bir başka modele taşımış ve bu misyonu hiç bırakmamış bir kurum olarak kamu idarelerinin bu zorlu dönemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.  


Danışmalık hizmetlerinin beraberinde düzenlediği seminerlerle bütünleşen derneğimiz sizleri 21 - 25 Ekim 2021 tarihleri arasında Xanadu Resort Hotel 5* - Belek / ANTALYA'da planladığı Yargı Kararları Işığında Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitim Seminerimize davet ediyoruz. Kamu idarelerimizde ihtiyaç mahiyeti yüksek olan "Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin HesaplanmasıEvsel Katı Atık Maliyetlerinin Üreticilere Dağıtan Tarifelerin Hazırlanması, Belediyelerde Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Sağlanması, Belediyelerde Atık Yönetimi, Belediye Gelirleri, Belediye Gelir Tarifesi Yapma Esas ve Usulleri, Belediye Gelir Artırıcı Çalışmaların Yapılması'ın ele alındığı bu seminer BEKAD'ın uzman eğitmen kadrosuyla gerçekleşecektir. Bu seminerimizde Kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlerde yol gösterici çözüm önerileri sunmak ve yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlamayı amaç olarak belirledik.


BEKAD ailesi olarak sorumluluk ve ilkeli davranış bilinciyle siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten onur  duyar, katılımlarınızı bekler saygılar sunarız.

NOT: Kurumunuzun eğitim programlarına uygun olacak şekilde, seminer tarihleri yeniden planlanabilir.

Seminer Bilgi Formu
Ad Soyad :

Telefon :

E-Mail :
Mesajınız :
 

Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 21-10-2021 Saat : 14:00
Bitiş : 25-10-2021 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Grubu
Seminerin Konusu
 • Yargı Kararları Işığında Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi 
  • Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Hesaplanması
  • Evsel Katı Atık Maliyetlerinin Üreticilere Dağıtan Tarifelerin Hazırlanması
  • Belediyelerde Sürdürülebilir Bir Atık Yönetiminin Sağlanması
  • Belediyelerde Atık Yönetimi 
  • Belediye Gelirleri ve Finansman Çözümleri
  • Belediye Gelir Artırıcı Çalışmaların Yapılması
    
 • Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücretlerinin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
  • Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi Yetki Çerçevesi Ve Uygulaması
  • Su Abonesi Olmayan Atık Üreticilerinin Tam Maliyete Dahil Edilmesi
  • Çeşitli Nedenler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uygulamaya Alınmaması
  • Mükelleflerin fiili grubuna göre değilde farklı grupta atık ücreti tahakkuk ettirilmesi
  • Atık Bedellerinin Su Faturasına Yansıtılması
  • Atık Üretmeyen Mükelleflerden Yüksek Tutarlı Atık Bedeli Talep Edilmesi
  • Çevre Belediyelerde ki Atık Bedelleri Arasında Büyük Fark Oluşması
  • Diğer birçok konu
“TARİFE RAPORU HAZIR OLAN İDARELERDE TARİFE RAPORLARI İNCELENECEK VE GEREKLİ KONTROLLERİ YAPILACAKTIR. TARİFE RAPORU HAZIR OLMAYAN İDARELERDE VERİLERİ HAZIR OLMASI DURUMUNDA RAPOR İÇİN HESAPLAMALARI YAPILACAKTIR.”


ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Ülkemizde hazırlanan birçok tarife raporunun nasıl ve neye göre hazırlandığın belli olmadığı gibi hazırlanan tarife raporunda birçok mevzuata aykırı hususlar bulunmaktadır. Hazırlanan tarife raporlarında Katı atık bedellerine ilişkin hesaplamaların ne şekilde yapıldığı, evsel katı atık bedellerinin hangi maliyet hesabına göre yapıldığının açıklanmadığı, fahiş miktarda evsel katı atık bedelinin tahakkuk ettirildiği, şirketlerin hangi kategori dahilinde ne şekilde sınıflandırıldığının belli olmadığı, görmediği bir hizmet üzerinden belediyelerin tarife belirlediği, Çevre Temizlik Vergisinin tahsilat esasına göre maliyetlerden düşürüldüğü veya hiç düşürülmediği, mükellef grup ve derecelerinin kılavuza göre dağıtılmadan genel bir ücret belirlendiği, 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsilinin yapıldığı vb. birçok konuda hata ve eksiklikler tespit edilmiştir.

Söz konusu hata ve eksiklikler yönetmeliğe ve kılavuza aykırı olup, birçok mükellef tarafından dava konusu yapılmaktadır. Yukarıda özetle belirtilen hata ve eksikler dahil burada belirtmediğimiz birçok hususa yönelik yargı kararlarına ve mevzuata uygun sıfır noksanlık ile tarife raporları hazırlanmalı, hazırlayanlar ise revize etmelidir. Yargı kararlarına ve mevzuata uygun olarak hazırlamayan tarife raporların defeatle mahkemelerce iptal edilmiştir.

Seminerin Yapılacağı Yer
Xanadu Resort Hotel  - Belek / ANTALYA
3 Gece 4 Gündüz / ULTRA HERŞEY DAHİL
4 Gece 5 Gündüz / ULTRA HERŞEY DAHİL
Transfer Durumu
Bilgi alınız.
Kayıt Bilgileri
Kayıt yaptırmak için 0.242. 345 33 38 veya 0.505 886 87 22  no.lu telefonlardan bilgi alarak ya da  "Online Kayıt Formu" nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Seminer ücreti, kurumların ilgili bütçe tertibinden karşılanacaktır. Katılım ücreti, Bekad Turizm Seyehat Eğitim ve Danışmanlık A.Ş'nin aşağıda bulunan hesaplarından birisine yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte BEKAD - Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği' nin 0242 345 93 63 no.lu faksa veya info@bekad.org mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
Seminer Katılım Ücreti

Katılım ücreti için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. 
 • Ödemelerden %0,948 (Binde 9,48) Damga Vergisi kesilecek olup, havale masrafları kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir.
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesini Lütfen Derneğimizden talep ediniz.


Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler;
5 Gündüz 4 gece Her şey Dâhil Sisteminde Konaklama + Eğitim Hizmeti + Seminer Ders Notları + Ücretsiz Transfer + Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek içecekler + Katılım Sertifikası + Kırtasiye vb. Giderler fiyatlarımıza dâhil olan hizmetlerimizdir.


BEKAD TURİZM SEYEHAT EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

Halk Bankası Çallı Şubesi Antalya (1217)
İban No: TR68 0001 2001 2170 0010 1006 75
 
Garanti Bankası Fener Şubesi Antalya:
İban No:  TR42 0006 2001 1280 0006 2986 46
 

hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneğinin 0242 345 93 63 no.lu faksına veya info@bekad.org mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin
Telefon : 0(242) 345 33 37
0(242) 345 33 38
Fax : 0(242) 345 93 63
E-mail : info@bekad.org
GSM : 0.505 886 87 22


Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.