Basında Bekad
SEMİNER DETAYI
02 - 05 Temmuz 2019 Adam & Eve Otel - Belek / ANTALYA Eğitim Semineri

BEKAD Sizi Yeryüzü Cennetine Davet Ediyor!!!

BEKAD Kaliteli hizmet anlayışına Türkiye'nin en kaliteli otellerinden biri olan Adam & Eve (Adem ile Havva) otel de devam ediyor. Bekad kaliteli personeller ve uzmanlardan sonra kaliteli otellerde eğitim yaparak farkını bir kez daha göstermektedir.  Herşeyin çok iyi planlandığı bu eğitime Bekad Uzman Eğitmen Kadrosu Başkanlığında “ Bütçe ve Performans Programı, Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuat ve birçok konuda eğitim yapılacaktır.

Çok yoğun talep aldığımız bu eğitime yaz sezonu olması nedeni ile sınırlı sayıda katılımcı alınacaktır. Bu sebepten dolayı ADAM & EVE HOTELS BELEK / ANTALYA ’da yapılacak olan eğitim programına erken kayıt yaptırmanız önem arz etmektedir. Eğitim programımıza kayıtlarınızı web sitemizden yapabilirsiniz.
Bekad ailesi olarak; Bekad ciddiyeti, sorumluluğu ve ilkeli davranış biçimiyle siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten kıvanç duyacağımız belirterek, saygılar sunarız.

Seminer Bilgi Formu
Ad Soyad :

Telefon :

E-Mail :
Mesajınız :
 

Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 02-07-2019 Saat : 14:00
Bitiş : 05-07-2019 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Grubu
Seminerin Konusu
Tüm Yönleriyle Stratejik Planlama
 
 • Stratejik Plan Hazırlanması
 • Bütçenin Hazırlanması
 • Performans Programı İle Bütünleşik Bir Bütçe Kaleme Alınması
 • Stratejik Yönetim İzleme Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır
 • Hesap ve raporların düzeltilmesi
 • Muhasebe ve raporlardaki riskin minimize edilmesi
 • Performans Yönetimi

Tüm Yönleriyle İç Kontrol Mevzuatı
 
 • İç kontrol iyi uygulama örnekleri
 • İç kontrolde üst   yönetici desteğini kazanma stratejileri
 • İç kontrolde iletişim teknikleri
 • İç kontrol ve Prosedür Yönetimi Bağlantısı
 • Kamu idarelerinde iç kontrol sistemi oluşturma metodolojisi
 • İç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında kullanılacak araçlar
 • İdare iş süreçlerinin belirlenmesine yönelik teknikler ve örnek idare iş süreçleri belirleme çalışması    
 • Süreç yönetimi ve süreç analizi           
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • Ön mali kontrol
 • Raporlama
 • İç kontrol ve kamu muhasebesi
 • İş akışlarının oluşturulması ve örnek iş akışları çalışması Risk yönetimi çalışmalarına yönelik araç ve teknikler
 • İş süreçlerinde risk değerlendirmesi gerçekleştirme ve örnek risk değerlendirme çalışması       Risklerin tespiti ve analizine yönelik pratik yöntemlerin tanıtılması
 • İç kontrol sistemi oluşturmada kritik başarı faktörleri
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi 

Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin Uygulamaları
 
 • Hangi Tür İhtiyaçlar Doğrudan Temin Yöntemiyle Karşılanır?
 • İhtiyaçların Doğrudan Alımın  Hangi Maddesine Göre Alınacağın Tespiti
 • Ödeme Emri Belgesi Ekine Konulan Dokümanların Hazırlanması
 • Doğrudan Temin Alımlarında Bütçenin Yüzde 10 Hesaplaması
 • Doğrudan Temin Alımlarında Getirilen Zorunluluklar
 • Doğrudan Temin Alımlarında Hangi Durumlarda Sözleşme Düzenlenmelidir?
 • Doğrudan Temin Alımlarında İlan
 • Doğrudan Temin Alımlarında Yaklaşık Maliyet                  
 • Doğrudan Teminde Sorumlular               
 • Doğrudan Teminde Parasal limitler
 • Doğrudan Temin Alımlarında Yapılacak Kesintiler    
 • Doğrudan Temin Alımlarında Yasaklılık Sorgusu 

Performans Esaslı Bütçe
 
 • Bütçe Türleri
 • Bütçe Hesapları
 • Bütçe Kavramı ve Önemi
 • Bütçe Hazırlama Esas ve Usulleri
 • Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe
 • Bütçenin Uygulanma Esasları ve Ödenek Aktarma İşlemleri
 • Analitik Bütçe Sınıflandırması
 • Analitik Bütçe sınıflandırmasına göre harcamaların sınıflandırılması
 • 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çok yıllı Bütçeleme Süreci
 • Yansıtma Kuralları
 • 5018 Sayılı Kanununa Göre Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe İlişkisi
 • Bütçe Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi ve Raporlanması Kesin Hesap ve Bütçenin Kapatılması
 • Mali Raporlama ve Yönetim Dönemi Hesapları
 • Bütçe İş ve İşlemlerinde İş Akış Şeması

Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Borçlanma (GAÇ)
 
 • Yerel Yönetimlerde Bütçe Gelirleri                        
 • Belediyelerde Gelir Artırma Çabalarının Aşamaları
 • Örnek Gelir Artırıcı Çalışmalar                  
 • Belediyelerde Teşkili Zorunlu Gecekondu Fonu İle İlgili Tüm İşlemler                   
 • Merkezi Hükümet Arsa Satışlarından Gelen Paralar 
 • Faiz Gelirleri                     
 • Finansal Yönetim                            
 • Belediyelerin Öz Gelirlerini Artırma İmkânları 
 • Belediyelerin Bütçe Giderlerini Etkin Yönetmesi ve İmkânlar  
 • Belediyelerin Borçlanması ve Borçlanmaya İlişkin Kurallar
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe Gelirleri  
 • Haczedilemeyecek Belediye Gelirleri   
 • Belediye Gelirleri ve Personel Çalıştırılması Arasındaki İlişki 
 • Belediye Gelirleri ve Borçlanma Arasında ki İlişki  
 • Borç Yönetimi ve Borç Muhasebesi                       
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı                      
 • Varlık Teminatlı Menkul İhracı                 
 • Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ve Alt Yapı Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Oluşturma Gayri Menkul Sertifikası                             
 • Gayri Menkullerin İpotek Gösterilmesi ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı
 • Taşınmazların Kaydı ve Mali Raporların Düzenlenmesi
 • Borçlanma limitleri                        
 • Limit Sorunu Olan Mahalli İdareler İçin Borçlanma Yöntemleri
 • Gelir Denetimi                
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Türkiye'de Vergi Uygulamaları

Kurumunuzla ilgili tüm vergisel sorunlar ve diğer sorunlar Uzman Eğitmen kadromuz tarafından size özel kapalı toplantılarla çözüme kavuşturulacaktır.
Seminerin Yapılacağı Yer
ADAM & EVE HOTELS BELEK / ANTALYA

3 Gece 4 Gündüz / ULTRA HERŞEY DAHİL
Kayıt Bilgileri
Kayıt yaptırmak için 0.242. 345 33 38 veya 0.505 886 87 22  no.lu telefonlardan bilgi alarak ya da  "Online Kayıt Formu" nu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Seminer ücreti, kurumların ilgili bütçe tertibinden karşılanacaktır. Katılım ücreti, Bekad Turizm Seyehat Eğitim ve Danışmanlık A.Ş'nin aşağıda bulunan hesaplarından birisine yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte BEKAD - Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği' nin 0242 345 93 63 no.lu faksa veya info@bekad.org mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
Seminer Katılım Ücreti

Katılım ücreti için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. 
 • Ödemelerden %0,948 (Binde 9,48) Damga Vergisi kesilecek olup, havale masrafları kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir.
 • Vergi Borcu Yoktur Belgesini Lütfen Derneğimizden talep ediniz.


Paket Fiyata Dahil Olan Hizmetler;
5 Gündüz 4 gece Ultra Her şey Dâhil Sisteminde Konaklama + Transfer + Eğitim Hizmeti + Seminer Ders Notları + Eğitim aralarında alınan kahve, pasta vs. yiyecek içecekler + Katılım Sertifikası + Kırtasiye vb. Giderler fiyatlarımıza dâhil olan hizmetlerimizdir.BEKAD TURİZM SEYEHAT EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

Halk Bankası Çallı Şubesi Antalya (1217)
İban No: TR68 0001 2001 2170 0010 1006 75
 
Garanti Bankası Fener Şubesi Antalya:
İban No:  TR42 0006 2001 1280 0006 2986 46
 

hesabına yatırıldığını belgeleyen dekontun bir kopyasının, başvuru yazısı ile birlikte Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneğinin 0242 345 93 63 no.lu faksına veya info@bekad.org mail adresine iletilmesi gerekmektedir.
 
NOT: Seminer, isteğe göre, kurumlara özel paket program olarak da ayrıca düzenlenebilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi İçin
Telefon : 0(242) 345 33 37
0(242) 345 33 38
Fax : 0(242) 345 93 63
E-mail : info@bekad.org
Son Katılım Tarihi


Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.