Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
TAMAMLANMIŞ SEMİNER DETAYI
26 - 30 Kasım 2015 Akka Antedon Hotel (5*) Beldibi / Antalya

26 - 30 Kasım 2015 Tarihleri arasında Akka Antedon Hotels (5*) Beldibi / ANTALYA'da 2 faklı salonda düzenlenen (SALON 1 : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Kişisel Gelişim, Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, İç Kontrol Mevzuatı ve SALON 2 : Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) konularında ki eğitim seminerimiz başarı ile sonuçlanmıştır.
BEKAD olarak eğitime katılım gösteren misafirlerimize teşekkür eder, başka bir seminerde görüşmek üzere tüm idarecilerimize iyi çalışmalar dileriz. 

Tamamlanmış Olan Seminerin Tanıtımı ve Detayları

Sayın İdarecimiz
 
Kamu mevzuatı ve Kişisel Gelişim alanında uzun yıllardır kamu ve özel sektörde hizmet veren derneğimiz, 2015 yılında da kaliteli hizmet sunma yolunda emin adımlarla ilerlemekte ve kurumlara özel düzenlediği seminerlerle sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.
 
Danışmalık hizmetlerinin beraberinde düzenlemiş olduğumuz seminerlerle kamu kurumlarımıza destek vermeye devam etmekteyiz. Bu çerçevede 26 - 30  KASIM 2015 tarihleri arasında “Akka Antedon Hotel (5*)” Beldibi / Antalya’da kamu idarelerimiz açısından büyük önem arz eden konularda eğitim semineri planlamaktayız. Aşağıda detayları bulunan konuların ele alınacağı bu seminerimiz formlarla uygulamalı bir şekilde BEKAD uzman eğitmen kadrosu tarafından yapılacaktır. Bu seminerimizde belirlediğimiz amaç, Kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlerde yol göstermek, çözüm önerileri sunmak ve yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlamaktır. Ayrıca Düzenlediğimiz seminere katılan tüm katılımcılarımıza BEKAD yayınlarına ait “Yeni Personel Hukuku” ve “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kitaplarımız ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
 
 
“Akka Antedon Hotel (5*)” Beldibi / Antalya’da Her şey Dâhil konseptinde 4 gece 5 gün konaklama şeklinde düzenlenecek olan seminerimizde BEKAD ailesi olarak; Siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten onur duyacağımız belirterek, saygılar sunarız.

BEKAD Yönetim Kurulu

Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 26-11-2015 Saat : 14:00
Bitiş : 30-11-2015 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Kadrosu
Seminerin Konusu

SALON 1

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 
4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 
2886 Devlet İhale Kanunu
 
Taşınır Mal Yönetmeliği

Kişisel Gelişim

Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ)

 • Yerel Yönetimlerde Bütçe Gelirleri
  • ‰‰ Yerel Yönetimlerin Öz Gelirleri
  • ‰‰ Yerel Yönetimlerin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirlerinden Aldıkları Pay
  • ‰‰ Yerel Yönetimlere Merkezi Yönetim Tarafından Yapılan Transferler
 • Belediyelerde Gelir Artırma Çabalarının Aşamaları
  • ‰‰ Mevcut Durum Analizi
  • ‰‰ Eylem Planı
  • ‰‰ Eylem Planın Uygulanması
  • ‰‰ İzleme ve Değerlendirme
 • Örnek Gelir Artırıcı Çalışmalar
 • Belediyelerde Teşkili Zorunlu Gecekondu Fonu İle İlgili Tüm İşlemler
 • Merkezi Hükümet Arsa Satışlarından Gelen Paralar
 • Faiz Gelirleri
 • Finans Yönetim
  • ‰‰ Nemalandırma
  • ‰‰ Arsa Satışı
 • Belediyelerin Öz Gelirlerini Artırma İmkânları
 • Belediyelerin Bütçe Giderlerini Etkin Yönetmesi ve İmkânlar
 • Belediyelerin Borçlanması ve Borçlanmaya İlişkin Kurallar
  • ‰‰ İç Borçlanma
  • ‰‰ Dış Borçlanma
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe Gelirleri
  • ‰‰ Haczedilemeyecek Belediye Gelirleri
  • ‰‰ Belediye Gelirleri ve Personel Çalıştırılması Arasındaki İlişki
 • Belediye Gelirleri ve Borçlanma Arasında ki İlişki
 • Borç Yönetimi ve Borç Muhasebesi
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
 • Varlık Teminatlı Menkul İhracı
 • Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ve Alt Yapı Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Oluşturma
 • Gayri Menkul Sertifikası
 • Gayri Menkullerin İpotek Gösterilmesi ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı
 • Taşınmazların Kaydı ve Mali Raporların Düzenlenmesi
  • ‰‰ Menkulleştirme
  • ‰‰ Menkulleştirmeye Konu Olan Finansa Varlıklar
  • ‰‰ Menkulleştirme Yapıları
  • ‰‰ Menkulleştirme İçin Temel Koşullar
  • ‰‰ Menkulleştirme Süreci
 • Borçlanma limitleri
 • Limit Sorunu Olan Mahalli İdareler İçin Borçlanma Yöntemleri
 • Gelir Denetimi
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Kapsam
 • İstihdam Şekilleri
  • ‰ Memurlar
  • ‰‰ Sözleşmeli Personel
  • ‰‰ Geçici Personel
 • Devlet Memurluğuna Alınma
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurunun Hakları
 • Yasaklar
 • İzinler (Memurlar – Sözleşmeli Personel – Geçici Personel Açısından Ayrı Ayrı Değerlendirmeli)
 • Sosyal Haklar Ve Yardımlar
 • Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri
 • Derece Yükselmesinin Usul Ve Şartları
 • Vekâlet Şartları ve Özlük İşlemleri
 • 657 Sayılı Kanuna Göre Disiplin İşlemleri
  • ‰‰ Disiplin Hükümleri
  • ‰‰ Disiplin Soruşturması
  • ‰‰ Görevden Uzaklaştırma
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporları
 • Refakat İzinleri
 • Ödenecek Yol Ve Gündelik Giderleri
 • Son Değişikliklerle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (6111 Sayılı Kanun Sonrası)
 • 5510 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Çalışmaya başlayanlar için Maaş Hesaplaması
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler
 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
İç Kontrol Mevzuatı
 • İç Kontrolde İyi Uygulama Örnekleri
 • İç Kontrolde Yol Haritası (Bundan Sonrası)
 • İç Kontrol Sisteminin Denetlenmesi (Kontrol Listeleri Üzerinden)
 • Kurumsal Risk Haritasının Oluşturulması (Uygulamalı)
 • Kurumsal Çekup yapılması
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapılması
 • İç Kontrolde Üst Yönetici Desteğini Kazanma Stratejileri
 • İç Kontrol Standartları ve Modelleri
 • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Metodolojisi
 • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi
 • Eylem Planı Revizyonu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmalarında Kullanılacak Araçlar
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturmada Kritik Başarı Faktörleri
 • İç Kontrol ve Kamu Muhasebesi
 • İç Kontrol ve Raporlama
 • Ön Mali Kontrol
 • Sayıştay Denetimi ve İç Kontrol
 • İç Kontrolden Beklentiler ve iyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesi Oluşturulmasına Yönelik
 • Uygulamalı Eğitim
 • Mali Raporların Güvenirliliği
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Prosedür Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Belge Yönetimi (İzleme ve Dosyalama)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İletişim


SALON 2

Belediye Meclis Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 
6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu
 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Dünyada Mali Yönetim Sistemleri
 • 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
 • Kamu Mali Yönetim SistemininTemel Felsefesi
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Kanunun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • 5018’e Göre Harcama Süreci
 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler
 • Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Sorumluluk
 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Diğer Aktörlerin Sorumlulukları
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve 0Yetkili Merciler
 • 5018 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar
 • Performans Esaslı Bütçeleme
 • İç ve Dış Denetim
 • Kesin Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi
 • Kamu AlacaklarınTakibi,Tahsili,Taksitlendirilmesi, Ertelendirilmesi ve Silinmesi
 • Kamu İdarelerinin İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Bilgiler Konulu Eğitim
 • Kamu İdarelerinde Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Hakkında Eğitim
 • 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatların Uygulanması 
 
Seminerin Yapıldığı Yer
Akka Antedon Hotels (5*) Beldibi / ANTALYA

Her şey Dahil Konseptinde 4 Gece 5 Gündüz Konaklama


Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.