Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
TAMAMLANMIŞ SEMİNER DETAYI
11 - 15 Eylül 2015 Korumar Hotel De Luxe (5*) Kuşadası / AYDIN
11 - 15 Eylül 2015 Tarihleri arasında “Korumar Hotel De Luxe (5*) Kuşadası / AYDIN ’da düzenlenen mevzuat seminerimiz başarı ile tamamlanmıştır. Kamu idarelerimiz tarafından ihtiyaç duyulan “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, İç Kontrol Mevzuatı, Ön Mali Kontrol, Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,  Taşınır mal Yönetmeliği, Taşınmazların Satılması ve Kiralanması, Milli Emlak Genel Tebliği Taşınmazların Kiralanması Taşınmaz Malların Envanteri ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ecrimisil ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik” konularının ele alındığı bu seminerimiz BEKAD'ın uzman eğitmen kadrosu tarafından gerçekleşecektirilmiştir. Bu seminerimizde Kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlere ve yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesine yol gösterici çözüm önerileri sunulmuştur.

Bu eğitim semineriyle 96. seminerini tamamlayan BEKAD; Eğitim seminerine katılım gösteren tüm idarecilerimize teşekkür eder, bir başka eğitim seminerimizde tekrar buluşmak üzere saygılar sunarız.

Tamamlanmış Olan Seminerin Tanıtımı ve Detayları

Kamu mevzuatı ve Kişisel Gelişim alanında uzun yıllardır kamu ve özel sektörde hizmet veren BEKAD, 2015 yılında da kaliteli hizmet sunmayolunda emin adımlarla ilerlemekte ve kurumlara özel düzenlediği seminerlerle sizlere hizmet etmekten gurur duymaktadır. 
 
Danışmalık hizmetlerinin beraberinde düzenlediği seminerlerle bütünleşen eğitimlerimiz 11 - 15 Eylül 2015 tarihleri arasında “Korumar Hotel De Luxe (5*) Kuşadası / AYDIN ’da planladığı mevzuat seminerine devam ediyor. Kamu idarelerimizde ihtiyaç mahiyeti yüksek olan “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, İç Kontrol Mevzuatı, Ön Mali Kontrol, Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,  Taşınır mal Yönetmeliği, Taşınmazların Satılması ve Kiralanması, Milli Emlak Genel Tebliği Taşınmazların Kiralanması Taşınmaz Malların Envanteri ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ecrimisil ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik” in ele alındığı bu seminer BEKAD'ın uzman eğitmen kadrosuyla gerçekleşecektir. Bu seminerimizde Kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlerde yol gösterici çözüm önerileri sunmak ve yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlamayı amaç olarak belirledik.
Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 11-09-2015 Saat : 14:00
Bitiş : 15-09-2015 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Kadrosu
Seminerin Konusu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Taşınır mal Yönetmeliği

Taşınmazların Satılması ve Kiralanması

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

Milli Emlak Genel Tebliği Taşınmazların Kiralanması Taşınmaz Malların Envanteri

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Ecrimisil ve Tahliye İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Dünyada Mali Yönetim Sistemleri
 • 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
 • Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Kanunun Kapsamı Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • 5018’e Göre Harcama Süreci
 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler
 • Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Sorumluluk
 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Diğer Aktörlerin Sorumlulukları
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
 • 5018 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar
 • Performans Esaslı Bütçeleme
 • İç ve Dış Denetim
 • Kesin Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi
 • Kamu Alacakların Takibi,Tahsili,Taksitlendirilmesi, Ertelendirilmesi ve Silinmesi
 • Kamu İdarelerinin İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Bilgiler
 • Kamu İdarelerinde Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması 
 • 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatların Uygulanması
Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • Doğrudan Temin Uygulamaları
 • EKAP Uygulamaları
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Kamu İhalelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 • Kamu İhale Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Tüm Yönleriyle İç Kontrol Mevzuatı
 • İç kontrol iyi uygulama örnekleri
 • İç kontrolde üst   yönetici desteğini kazanma stratejileri
 • İç kontrolde iletişim teknikleri
 • İç kontrol ve Prosedür Yönetimi Bağlantısı
 • Kamu idarelerinde iç kontrol sistemi oluşturma metodolojisi
 • İç kontrol sistemi oluşturma çalışmalarında kullanılacak araçlar
 • İdare iş süreçlerinin belirlenmesine yönelik teknikler ve örnek idare iş süreçleri belirleme çalışması    
 • Süreç yönetimi ve süreç analizi           
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • Raporlama
 • İç kontrol ve kamu muhasebesi
 • İş akışlarının oluşturulması ve örnek iş akışları çalışması Risk yönetimi çalışmalarına yönelik araç ve teknikler
 • İş süreçlerinde risk değerlendirmesi gerçekleştirme ve örnek risk değerlendirme çalışması      
 • Risklerin tespiti ve analizine yönelik pratik yöntemlerin tanıtılması
 • İç kontrol sistemi oluşturmada kritik başarı faktörleri
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi
Ön Mali Kontrol
 • Ön Mali Kontrolde Yeni Yapı
 • Ön Mali Kontrolde Yeni Yapının Fonksiyonları
 • Ön Mali Kontrolde Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması
 • Ön Mali Kontrol Sistemi Süreçlerinin Oluşturulması
 • Ön Mali Kontrol Sistemi Kontrol Listelerinin Oluşturulması
 • Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol
 • Görev Ayrılığı
 • Kontrol Usulü
 • Ön Mali Kontrol Yetkilisi
 • Uygun Görüş Verilmeyen Mali Karar ve İşlemler
 • Mali Hizmetler Birimlerinin Fonksiyonları
 • Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Ayrımı ve İlişkisi
 • Taahhüt Evrakları Ön Mali Kontrol İşlemleri Nasıl Yapılır?
 • Bütçe ve Ön Mali Kontrol
 • Ödeme Emri Belgesi Üzerinde Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Diğer İş ve İşlemler
 • Ön Mali Kontrol ve Kamu İhale Mevzuatı İlişkisi.
 • Sayıştay’ın Ön Mali Kontrolle ilgili Denetimi
 • Başarılı Bir Ön Mali Kontrol İçin Öneriler

 
 
Seminerin Yapıldığı Yer
Korumar Hotel De Luxe (5*) Kuşadası / AYDIN

Herşey Dahil Konseptinde 4 Gece 5 Gün Konaklama


Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.