Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
TAMAMLANMIŞ SEMİNER DETAYI
13 - 17 Haziran 2015 Yasmin Resort Hotel (5*) Bodrum/Muğla


Danışma kurulumuz ve yönetim kurulumuz tarafından 13 - 17 Haziran 2015 tarihleri arasında Yasmin Resort Hotel (5*) Bodrum/MUĞLA'da düzenlenen "07.04.2015 Tarihli 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı, Belediye Gelirleri ve Finansman Çözümleri, İç Kontrol Mevzuatı, Performans Programı ve Bütçenin Hazırlanması" konularında ki eğitim seminerimizi 200'ü aşkın katılımcı sayımız ile başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız.

BEKAD kalitesiyle seminerimize katılım gösteren misafirlerimize teşekkürleri borç bilir bir dahaki seminerimizdede aramızda görmekten onur duyarız.


 

Tamamlanmış Olan Seminerin Tanıtımı ve Detayları

BEKAD olarak kamu mevzuatı ve kişisel gelişim konularında uzun yıllardır verdiğimiz eğitim seminerlerini hız kesmeden devam ettirmekteyiz.
 

Danışma kurulumuz ve yönetim kurulumuz tarafından 13 - 17 Haziran 2015 tarihleri arasında planladığımız bu eğitim seminerinde ""07.04.2015 Tarihli 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı, Belediye Gelirleri ve Finansman Çözümleri, İç Kontrol Mevzuatı, Performans Programı ve Bütçenin Hazırlanması" ile ilgili tüm detaylar ele alınacaktır. BEKAD'ın uzman eğitmen kadrosuyla gerçekleşecek bu seminerde kamu idarecilerimizin yaşamış olduğu problemlerde yol gösterici çözüm önerileri sunmak ve yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesini sağlamayı amaç olarak belirledik.

BEKAD ailesi olarak sorumluluk ve ilkeli davranış bilinciyle siz değerli idarecilerimizi aramızda görmekten kıvanç duyarız, katılımlarınızı bekler saygılar sunarız. 

İçişleri Bakanlığından 
izni için tıklayınız.

Seminer Tarih ve Saati
Başlangıç : 13-06-2015 Saat : 14:00
Bitiş : 17-06-2015 Saat : 12:00
Eğitmen
BEKAD Uzman Eğitmen Kadrosu
Seminerin Konusu

07.04.2015 Tarihli
6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisinde Yapılan Değişiklikler
 • 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunda Yapılan Değişiklikler
 • 2013 Sayılı Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4736 Sayılı Kanun İle Belediyelere Getirilen Sorumluluklar
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Yapılan Değişiklikler
 • Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı
 • Konut Hesabı ve Devlet Katkısı
 • Doğum Yardımı
 • Ve Diğer Tüm Değişiklikler

Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • Kamu İhale Genel Tebliği
 • İhale Mevzuatının SGK Mevzuatı İle İlişkisi (Kitap Hediyeli)
 • Kamu İhalelerinde Sıklıkla Yapılan Hatalar
 • İhale Komisyonlarının Görev ve Yetkileri ile Sorumlukları
 • Teknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterleri
 • Mal Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Hizmet Alım İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yapım İşleri İhalelerinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • EKAP Uygulamaları
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • En Son Mevzuat Değişiklikleri
 • Doğrudan Temin Usulü


Belediye Gelirleri ve Finansman Çözümleri

 • Yerel Yönetimlerde Bütçe Gelirleri
 • Belediyelerde Gelir Artırma Çabalarının Aşamaları
 • Örnek Gelir Artırıcı Çalışmalar
 • Belediyelerde Teşkili Zorunlu Gecekondu Fonu İle İlgili Tüm İşlemler
 • Merkezi Hükümet Arsa Satışlarından Gelen Paralar
 • Faiz Gelirleri
 • Finans Yönetim
 • Belediyelerin Öz Gelirlerini Artırma İmkânları
 • Belediyelerin Bütçe Giderlerini Etkin Yönetmesi ve İmkânlar
 • Belediyelerin Borçlanması ve Borçlanmaya İlişkin Kurallar
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe Gelirleri
 • Belediye Gelirleri ve Borçlanma Arasında ki İlişki
 • Borç Yönetimi ve Borç Muhasebesi
 • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
 • Varlık Teminatlı Menkul İhracı
 • Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı ve Alt Yapı Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Oluşturma
 • Gayri Menkul Sertifikası
 • Gayri Menkullerin İpotek Gösterilmesi ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı
 • Taşınmazların Kaydı ve Mali Raporların Düzenlenmesi
 • Borçlanma limitleri
 • Limit Sorunu Olan Mahalli İdareler İçin Borçlanma Yöntemleri
 • Gelir Denetimi
 • 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
 
İç Kontrol Mevzuatı
 • İç Kontrolde İyi Uygulama Örnekleri
 • İç Kontrolde Yol Haritası (Bundan Sonrası)
 • İç Kontrol Sisteminin Denetlenmesi (Kontrol Listeleri Üzerinden)
 • Kurumsal Risk Haritasının Oluşturulması (Uygulamalı)
 • Kurumsal Çekup yapılması
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapılması
 • İç Kontrolde Üst Yönetici Desteğini Kazanma Stratejileri
 • İç Kontrol Standartları ve Modelleri
 • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Metodolojisi
 • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi
 • Eylem Planı Revizyonu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmalarında Kullanılacak Araçlar
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturmada Kritik Başarı Faktörleri
 • İç Kontrol ve Kamu Muhasebesi
 • İç Kontrol ve Raporlama
 • Ön Mali Kontrol
 • Sayıştay Denetimi ve İç Kontrol
 • İç Kontrolden Beklentiler ve iyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesi Oluşturulmasına Yönelik
 • Uygulamalı Eğitim
 • Mali Raporların Güvenirliliği
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Prosedür Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Belge Yönetimi (İzleme ve Dosyalama)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İletişim

Performans Programı ve Bütçe
 • Performans Denetimi ve Performans Programının Hazırlanması
 • Birim Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Kaynak
 • İhtiyacının Belirlenmesi (Fiziki, Mali, İnsan Odaklı Analizlerin Yapılması)
 • Birim Performans Programlarının Oluşturulması
 • İdare Performans Hedef ve Göstergelerinin Belirlenmesi Bütçe ve Performans Programının İzleme ve Değerlendirmesinin yapılması
 • Performans Hedefleri, Faaliyet ve Maliyetleri Belirlemek
 • İdare Performans Programının Oluşturulması
 • Stratejik Yönetim Sisteminin Kurulması
 • Stratejik Planlama
 • Bütçe Hazırlanması
Kişisel Gelişim
 • Etkili İletişim
 • İnsan İlişkileri
 • Sözsüz İletişim
 • Beden Dili
 • Liderlik
 • Stresle Mücadele
 • Çatışma Yönetimi
Kentsel Dönüşüm
Seminerin Yapıldığı Yer
Yasmin Resort Hotel Bodrum/MUĞLA

Herşey Dahil Konseptinde 4 Gece 5 Gündüz Konaklama


Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.