Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Belediye Meclis Üyelerine Yönelik Özel Eğitimlerimiz

İlgili Kurumlar: Belediyeler
İlgili Personeller
 • Tüm Belediye Meclis Üyeleri
 • Tüm Encümen Üyeleri
 • Belediye Başkan ve Yardımcıları
 • Tüm Yazı İşleri Birim Çalışanları
 • Tüm Mali Hizmet Birim Çalışanları

Eğitimin Amacı

Belediye yönelik mevzuatın kapsamlı bir şekilde paylaşılarak Türkiye’de yerel yönetimler, belediyelerin yetki ve görevleri, belediye meclisinin çalışma esasları ve usulleri, karar alma süreci, komisyonlar, belediye bütçe süreci, gelir ve gider yönetimi, meclis üyelerinin hak ve sorumluklarında kapsamlı bir eğitim amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

İlgililerce alınacak bu eğitim belediye meclis süreçlerinin kapsamlı bir şekilde öğrenilmesi, meclis üyelerinin hak ve sorumluklarının bilinmesi konusunda faydalı olacaktır.

Eğitim Konuları

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Belediye Meclisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
 • Belediye Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları,
 • Resmi Bayramlarda Belediye Başkanları ve Diğer Belediye görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları,
 • Belediye Başkan Yardımcıları veya Genel Sekreterlerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları,
 • Belediye Başkanının ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Bütçe, Faaliyet Raporu
 •  Belediye Başkanlığına Vekalet
 • Belediye Meclis Çalışma Usul ve Esasları
 • Yerel Yönetim Nedir?
  • ‰‰ Yerel Yönetimin Tanımı
  • ‰‰ Yerel Yönetim ve Özerklik
 • Türkiye’de Yerel Yönetimler
  • ‰‰ Türkiye’de Belediyelerin Gelişimi
  • ‰‰ Anayasa’da Yerel Yönetimler
 • Belediyenin Görev, Yetki ve İmtiyazları
  • ‰‰ Belediye Meclisi
  • ‰‰ Belediye Encümeni
  • ‰‰ Belediye Başkanı
 • Belediye Meclisi Nasıl Çalışır
  • ‰‰ Meclis Toplantıları
   • ƒƒ Toplantı Çeşitleri
   • ƒƒ İlk Toplantı
   • ƒƒ Olağan Toplantılar
   • ƒƒ Olağanüstü Toplantılar
   • ƒƒ Toplantı Yeri
   • ƒƒ Toplantı Gündemi
   • ƒƒ Toplantı Süreci
   • ƒƒ Başkanlık Divanı
  • ‰‰ Mecliste Karar Alma Süreci
   • ƒƒ Karar Yeter Sayısı
   • ƒƒ Oylama Usulleri
   • ƒƒ Karar Çeşitleri
   • ƒƒ Karar Yazımı
   • ƒƒ Meclis Kararların Kesinleşmesi
  • ‰‰ Meclis Komisyonları
   • ƒƒ İhtisas Komisyonları
   • ƒƒ Denetim Komisyonu
  • ‰‰ Meclisin Feshi
  • ‰‰ Meclisin Üyeliğinin Sona Ermesi
 • Belediye Maliyesi
  • ‰‰ Gelir ve Gider Yönetimi
  • ‰‰ Bütçe Süreci
 • Etkin Belediye Meclis Üyeliği İçin Tavsiyeler
  • ‰‰ Meclis Üyelerinin Rolü
  • ‰‰ Meclis Üyelerinin Başkan ve Belediye Bürokrasisi İle İlişkileri
  • ‰‰ Meclis Üyelerinin Halkla İlişkileri
  • ‰‰ Meclis Üyesi İçin Etkin Karar Alma
 • Meclis Üyeleri İçin Yararlı Temel Konu ve Kavramlar
  • ‰‰ Meclis ve Encümen Üyelerinin Özlük Hakları
   • ƒƒ Huzur Hakkı
   • ƒƒ İzin Hakkı
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.