Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kamuda Denetim

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Harcama Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Muhasebe Yetkilileri
 • Üst Yöneticiler ve Yardımcıları
 • İç Denetçiler
 • Tüm Yazı İşleri Birim Çalışanları
 • Tüm Mali Hizmetler Birim Çalışanlar
 • Tüm Strateji Geliştirme Birim Çalışanları

Eğitimin Amacı

Türkiye’nin özellikle 1999 yılında Helsinki zirvesinde Avrupa Birliğine (AB) aday ülke olarak resmen kabul edilmesinin ardından, mali yönetim ve kontrol alanındaki mevcut yasal düzenlemelerin AB mevzuatıyla uyumlaştırılması yönünde çalışmalar başlamıştır. AB müktesebatına uyum sürecinde, üye ülkelerin bütçe uygulamalarında standart bir uygulama olan “Kamu İç Mali Kontrol” modelinin ülkemizde de uygulanma hedefi, kamu maliyesinde bir reform niteliğinde sayılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.01.01.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kanun, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bünyesinde iç denetimin kurulmasını öngörmektedir. Bu amaçla kamu kurumlarında denetimin nasıl, ne zaman, niçin ve kimler tarafından yapılması gerektiği yönünde ilgililere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Kamu kurumlarında denetiminin fonksiyonu, denetimin gerçekleştirilmesinin tüm çalışanlara getireceği farkındalık ve yararlar ile denetimin önemi aktarılmış olacak, etkin ve verimli bir denetim mekanizmasının nasıl oluşturulması ve kullanılması konusunda da faydalı olacaktır.

Eğitim Konuları

 • İç Denetim Eğitimi
  • İç Denetimin Gereklilikleri
  • İç Denetimin Gelişimi
  • İç Denetim Türleri
  • Kamuda İç Denetimin İşleyişi
  • Risk Esaslı İç Denetim Planlaması
 • Dış Denetim Eğitimi
  • Kamu İdarelerinde Düzenlilik Denetimi
  • Kamu İdarelerinde Gelir Denetimi
  • Kamu İdarelerinde Gider Denetimi
  • Kamu İdarelerinde Taşınır ve Taşınmaz Mal Denetimi
  • Kamu İdarelerinde Mali Yönetim Sistemi Denetimi
  • Kamu İdarelerinin Muhasebe ve Mali Raporlarının Denetimi
  • Sayıştay’ın İç Kontrolle İlgili Denetimi
  • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sisteminin Denetimi
 • Kamu İdarelerinde Performans Denetimi
  • Stratejik Planların Doğruluğunun Denetimi
  • Hedef ve Göstergelerin Doğruluğunun Denetimi
  • Plan, Program ve Bütçe Bütünlüğünün Denetimi
  • Hedef ve Göstergelerin Yakalanıp Yakalanmadığı Denetimi
  • Faaliyet Raporunun Denetimi
  • Sayıştay Kanunu ile Getirilen Değişiklikler ve Yeni Denetim Anlayışı
  • Sayıştay Denetimlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Sayıştay Kontrol Listeleri
  • Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi,Takibi ve  Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge
  • Kamuda Denetimin Sorunları
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.