Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Sözleşmeler Hukuku ve Etkin Sözleşme Yazma Teknikleri

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Harcama Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • İhale Sürecinde Yer Alan Tüm Çalışanlar
 • Mali Hizmet Birim Çalışanları
 • Strateji Geliştirme Birim Çalışanları
 • İç Denetim Birim Çalışanları
 • Hukuk İşleri Birim Çalışanları
 • Kurum Avukatları
 • İlgili Tüm Personeller

Eğitimin Amacı

Mevzuata uygun olarak sözleşmelerin türleri, şekilleri, hazırlanması, onaylanması, devri ve fesih süreçleri, damga vergisi uygulamalarının kapsamlı ve uygulamalı olarak aktarılması amaçlanmaktadır. Konuları çerçevesinde eğitim amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim ilgili personellerin sözleşmelerin tüm aşamalarında uyması gereken kurallar, yasal mevzuatın öğrenilmesi, hataların ortadan kaldırılması, hızlı, etkin ve verimli bir süreç haline gelmesi açısından faydalı olacaktır.

Eğitim Konuları

 • Sözleşme İlişkin Temel Hukuki Kavramlar
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Sözleşmeler
  • ‰‰ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
  • ‰‰ Sözleşmelerin Düzenlenmesi
  • ‰‰ Tip Sözleşmeler
  • ‰‰ Sözleşme Türleri
  • ‰‰ Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Husular
  • ‰‰ Sözleşmede Değişiklik Yapılması
  • ‰‰ Kamuda Sözleşmelerin Devri
  • ‰‰ Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshi ve Zarar
  • ‰‰ İdarenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi
  • ‰‰ Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler
  • ‰‰ Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
  • ‰‰ Sorumluluklar
  • ‰‰ Sözleşmelerde hüküm Bulunmayan Haller
  • ‰‰ Uygulanmayacak Hükümler
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İhalelerde Sözleşme
 • Doğrudan Temin Alımlarında Sözleşme Düzenlenmesi
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Sözleşmeye Dair Hükümler
 • 6102 Türk Ticaret Kanunu’nda Sözleşmeye Dair Hükümler
 • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda Sözleşmeye Dair Hükümler
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Sözleşmeye Dair Hükümler
 • Diğer İlgili Mevzuatlarda Sözleşmeye Dair Hükümler
 • Sözleşme Tasarılarında Özellik Arz Eden Durumlar
 • Sözleşme Türleri
 • Sözleşmenin Kurulması
 • Sözleşmelerde Şekil
 • İrada İle İrade Açıklaması Arasında ki Uyumsuzluk
 • Sözleşmenin Konusu
 • Sözleşme Yönetimi
 • Sözleşmelerle İlgili Olarak Uygulamada Sık Rastlanan Sorunlar
 • Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.