Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

6183 Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Tüm Gelir ve Tahsilat Birim Çalışanları
 • Veznedarlar
 • Muhasebe Yetkilileri
 • Tahakkuk birim Çalışanları
 • İcra Birim Çalışanları
 • Mali Hizmetler Birim Çalışanları

Eğitimin Amacı

6183 Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması ile kanunun tüm yönleriyle paylaşılması, yapılması ve yapılmaması gerekenlerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede;
 • Alacakların kapsamı
 • Vergiler, harç ve fonlar
 • Alacağı korumaya yönelik önlemler
 • Ödeme
 • Tecil, Tehir ve Gecikme Zammı
 • Alacağın cebren tahsili
 • Yasaklar, ödeme indirimleri
 • Konularının paylaşılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Faydası

İlgililerce alınacak bu eğitim kanunun uygulanması noktasındaki hataların, eksikliklerin önlenmesi konusunda faydalı olacaktır.

Eğitim Konuları

 • Amme Alacağın Kapsamına Giren Alacaklar
 • Vergi Harç ve Fonlar ( 6183 Sayılı AATUHK, 213 Sayılı VUK, 2464 Sayılı BGK)
 • 2004 Sayılı İcra-İflas Kanunu İle 6183 Sayılı Kanun Arasındaki Farklar
 • Amme Borçlusu ve Amme Alacaklı Kimdir?
 • Amme Alacağı Olup 6183 Sayılı AATUHK Kapsamında Takip ve Tahsili Mümkün Olmayan Alacaklar
 • Amme Alacağını Korumaya Yönelik Önlemler
  • ‰‰ Teminat Uygulaması (Md. 9)
  • ‰‰ Teminat Müssesinde Problemli Alanlar
  • ‰‰ İhtiyati Haciz Uygulaması (Md. 13-14-15-16)
  • ‰‰ İhtiyati Haciz Uygulamasına Yol Açan Haller
  • ‰‰ İhtiyaci Hacizde Yetki, İtirazlar ve Kaldırılacağı Durumlar
  • ‰‰ İhtiyati Tahakkuk Uygulaması (Md. 17-18-19- 20)
  • ‰‰ Kamu Alacaklarının Rüçhan Hakkı (Md.21)
  • ‰‰ Amme Alacakların Kesin Ödenmesi Mecburiyeti (Md. 22)
  • ‰‰ Kamu Alacağının Ödenmeden Yapılmayacak
  •  İşlemler ve İşlem Yapanların Sorumlulukları (Md. 22A)
  • ‰‰ Tahsil Edilen Amme Alacaklardan Yağılan Mahsuplar (Md. 23)
  • ‰‰ İptal Davası (Md. 24-25)
  • ‰‰ İptal Davası Açılacak Haller ve Sonuçları
  • ‰‰ Tasarruf Uygulamaları (Md. 26-27-28-29-30)
  • ‰‰ Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri (Md. 31)
  • ‰‰ Tasfiye Halinde Vazifeler ve Mesuliyetler (Md. 32- 33)
  • ‰‰ Ortaklık Feshinin İstenebilmesi ve Şartları (Md. 34)
  • ‰‰ Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu (Md. 35)
  • ‰‰ Kamu Alacağının Korunmasına Yönelik Diğer Hükümler
 • Ödeme
  • ‰‰ Kamu Alacaklarınn Ödenmesi (Md.37)
  • ‰‰ Kamu Alacağının Ödenmesinde Mahsup Sırası
  • ‰‰ Rızaen Yapılacak Ödemelerde Uygulanacak Esaslar
 • Tecil, Tehir ve Gecikme Zammı
  • ‰‰ Tecil (Md. 48)
  • ‰‰ Tecil Faiz Oranları
  • ‰‰ Tecilde Teminat Gösterilmesi
  • ‰‰ Tecil Talebinin Reddedilmesi
  • ‰‰ Tecil Yetkisi
  • ‰‰ Gecikme Zammı (Md. 51)
  • ‰‰ Gecikme faizi ve Gecikme Zammı Oranları
  • ‰‰ Gecikme Zammının Uygulama Süresi
  • ‰‰ Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması (Md. 50)
 • Amme Alacağın Cebren Tahsili
  • ‰‰ Cebri İcra Aşamasının Başlangıcı
  • ‰‰ Ödeme Emri Belgesinde Bulunması Gereken Unsurlar
  • ‰‰ Ödeme Emrinin tebliğ Şekli ve Ödeme Emrine İtiraz
  • ‰‰ Mal Bildirimi (Md. 59)
  • ‰‰ Hapsen Tazyik (Md. 60)
  • ‰‰ Mal Edinme ve Mal Artmaları (Md. 61)
  • ‰‰ Cebren Tahsil Şekilleri
  • ‰‰ Teminatın Paraya Çevrilmesi (Md. 56)
  • ‰‰ Haciz Tatbiki (Md. 62)
  • ‰‰ Haciz Sırasında Bulunacaklar (Md. 78)
  • ‰‰ Hacze Karşı Dava Açılması
  • ‰‰ Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak (Md. 69)
  • ‰‰ Haczedilemeyecek Mallar (Md. 70)
  • ‰‰ Haczin Sonuçları (Md. 73)
  • ‰‰ Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesi (Md. 74)
  • ‰‰ Aciz Hali (Madde 75-76)
  • ‰‰ Menkul Malların Haczi (Md. 77)
  • ‰‰ Haczin Yapılma Zamanı
  • ‰‰ Haczedilen Malların Korunması (Md. 82)
  • ‰‰ Teferruğ (Md. 98)
  • ‰‰ Tahsil Zaman aşımı (Md. 102)
 • Yasaklar ve Cezalar
  • ‰‰ Gizli Sırları İfşa Yasağı (Md. 107)
  • ‰‰ Alım- Satım Yapma Yasağı (Md. 108)
  • ‰‰ Komisyonlara Katılma Yasağı (Md. 109)
  • ‰‰ Kamu alacağının Tahsiline Engel Olma Yasağı (Md. 110)
  • ‰‰ Gerçeğe Aykırı Mal Bildirimi Bulunma Yasağı (Md. 111-1112-113)
  • ‰‰ İstenilen Bilgileri Verme Mecburiyeti (Md. 114)
  • ‰‰ Suçların Takibi (Md. 115)
  •  Erken Ödeme İndirimi (Ek Md. 1)
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.