Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Performans Esaslı Bütçe ve Analitik Bütçe Sınıflandırması

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Tüm Mali Hizmetler Birim Çalışanları
 • Tüm Strateji Geliştirme Birim Çalışanları
 • Tüm Harcama Birimlerinin İlgili Personelleri
 • Tüm Harcama Yetkilileri
 • Tüm Gerçekleştirme Görevlileri
 • Ön Mali Kontrol Yetkilileri
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri

Eğitimin Amacı

5018 sayılı KMYKK ile Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kamu idarelerinde, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarının hayata geçirilmesi ve yerleştirilmesi. Performansa dayalı yeni bir yönetim anlayışının tüm kamu kurumlarına yerleşmesi hedeflenmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesine istinaden hazırlanması gereken performans programlarının henüz hazırlanma yönetmeliği çıkmamasından kaynaklanan açıkları kapatacak şekilde, programın şekli ve kapsamı katılımcılara anlatılarak, maliyetlendirmenin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi kazandırmak ve bunların stratejik plan ve bütçeye yansıtılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitimle birlikte stratejik planla bütünleşik bir performans programı ve uygun bir bütçe hazırlanması öğrenilmiş olacaktır.

Eğitim Konuları

 • Bütçe Türleri
 • Bütçe Hesapları
 • Bütçe Kavramı ve Önemi
 • Bütçe Hazırlama Esas ve Usulleri
 • Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe
 • Bütçenin Uygulanma Esasları ve Ödenek Aktarma İşlemleri
 • Analitik Bütçe Sınıflandırması
 • Analitik Bütçe sınıflandırmasına göre harcamaların sınıflandırılması
 • 5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çok Yıllık Bütçeleme Süreci
 • Yansıtma Kuralları
 • 5018 Sayılı Kanununa Göre Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe İlişkisi
 • Bütçe Uygulama Sonuçlarının İzlenmesi ve Raporlanması
 • Kesin Hesap ve Bütçenin Kapatılması
 • Mali Raporlama ve Yönetim Dönemi Hesapları
 • Bütçe İş ve İşlemlerinde İş Akış Şeması
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.