Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kamu Görevlilerinin Soruşturulması ve Yargılanması

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Memurlar
 • Diğer Kamu Görevlileri
 • Kadro Karşılığı Çalışan Sözleşmeli Personeller

Eğitimin Amacı

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamı, amacı ve uygulamaları hakkında akışlar, süreçler ilgilerce paylaşılarak kamu çalışanlarının hakları, yapılması ve yapılmaması gerekenlerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim tüm kamu çalışanlarına kanunun uygulanması, yapılması ve yapılmaması gerekenler noktasında fayda sağlayacaktır.

Eğitim Konuları

 • 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun
  • ‰‰ Kanunun Amacı
  • ‰‰ Kapsama Giren ve Girmeyen Kişiler
  • ‰‰ Kapsama Giren ve Girmeyen Suçlar
  • ‰‰ Kanunun Uygulama Şartları
  • ‰‰ İzin Vermeye Yetkili Merci
  • ‰‰ Ön İncelemenin Başlatılması ve Yapılması
  • ‰‰ Ön İnceleme Raporu
  • ‰‰ Ön İnceleme Raporunun Yetkiliye Verilmesi
  • ‰‰ Bilirkişi Raporu
  • ‰‰ Soruşturma İzni Kararı
  • ‰‰ İtiraz
  • ‰‰ İştirak Halinde İşlenen Suçlar
  • ‰‰ Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci
  • ‰‰ Hazırlık Soruşturması
  • ‰‰ Yetkili ve Görevli Mahkeme
  • ‰‰ Cumhuriyet Başsavcılığına Re’sen Dava Açılacak Haller
 • 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
  • ‰‰ Mal Bildirimi
   • ƒƒ Kanunun Amacı ve Kapsamı
   • ƒƒ 3628 Sayılı Kanun ve Yönetmelikte Mal Bildirimi
   • ƒƒ Mal Bildiriminde Bulunacaklar
   • ƒƒ Eşlerin Mal Bildirimi
   • ƒƒ Mal Bildiriminin Verileceği Merciler
   • ƒƒ Mal Bildirimin Konusu
   • ƒƒ Mal Bildirimi Verilme Zamanı
   • ƒƒ Ek Mal Bildirimi
   • ƒƒ Mal Bildiriminin Yenilenmesi
   • ƒƒ Hediye ve Hibe
   • ƒƒ Hediye ve Hibelerde Yapılacak İşlemler
   • ƒƒ Mal Bildirimlerinin Gizliliği
   • ƒƒ Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama
   • ƒƒ Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması
  • ‰‰ Soruşturma Usulü
   • ƒƒ Soruşturması Yapılacak Suçlar
   • ƒƒ Suçun İhbarı
   • ƒƒ Soruşturmacıların Yetkileri
   • ƒƒ Soruşturma ve Kavuşturma Usulü
   • ƒƒ Suç Tanımları(İrtikap, Rüşvet, Zimmet, Denetim Görevinin İhmali)
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.