Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Tüm Yönleriyle Kamu İhale Mevzuatı ve Eğitimi (Program - 1)

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • İhale Sürecinde Yer Alan Bütün Çalışanlar
 • Harcama Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Ön Mali Kontrol Yetkilileri

Eğitimin Amacı

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikâyetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hâkim olmakla mümkündür. İşte bu sebeple yapılacak eğitimde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlarla bağlantılı diğer mevzuatlar hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriye istinaden; ‘’KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI’’ verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Mevzuatın kapsamlı aktarılması ile uygulamalı olarak alınacak bu eğitim ilgililere mevzuatın doğru ve eksiksiz uygulanması, hızlı karar alınması ve kaynakların optimum kullanılması noktasında faydalı olacaktır..

Eğitim Konuları

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi ayrı ayrı anlatılmaktadır)
 • Açık İhale
  • ‰‰ Pazarlık Usulü
  • ‰‰ Doğrudan Temin
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • İhale Uygulama Yönetmelikleri
 • Muayene ve Kabul Yönetmelikleri
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
 • Proje Tasarım, Planlama ve Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin “e” Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
 • Kamu İhale Kurumu Tebliğleri
 • Fiyat Farkı Esasları
 • Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları
 • Kamu İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararları
 • Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • İhale Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İlişkisi (Kitap Hediyeli)
 • İş Deneyim Belgeleri (Kitap Hediyeli)
 • Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler (Kitap Hediyeli)
 • Kamu İhale Mevzuatı İle Bağlantılı Diğer Mevzuat
  • ‰‰ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • ‰‰ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
  • ‰‰ Sayıştay Kanunu
  • ‰‰ Damga Vergisi Kanunu
  • ‰‰ Tebligat Kanunu
  • ‰‰ 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • ‰‰ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  • ‰‰ Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  • ‰‰ Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • ‰‰ Taşınır Mal Yönetmeliği
  • ‰‰ Taşınmaz Mal Yönetmeliği
  • ‰‰ İhale Mevzuatı SGK Mevzuatı İlişkisi
 • Döner Sermayeli İşletmelerin İşleyişleri
 • Döner Sermayeli İşletmelerin Sorunları ve Bu Sorunların Çözümleri
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.