Basında Bekad
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kamuda İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İlgili Kurumlar: Tüm Kurumlar
İlgili Personeller
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Çalışanları
 • Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri
 • Ekiplerini Daha Başarılı Yönetmek İsteyen Yöneticiler
 • İnsan Kaynak Uzmanları

Eğitimin Amacı

Kamu kurumlarında, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ile birlikte değişen personel yönetimi ve bu yönetim anlayışına yeni eklenen stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları yönetiminin amacı, işlevi, insan kaynakları süreçleri ve iş akışlarının oluşturulması, eğitim süreçlerinin hazırlanması, kurumsal değer kavramı ve ilkelerinin oluşturulması, çalışan motivasyonu ve adaptasyonu konularında çalışanların yeterli bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim, değişen personel yönetimi mantığı ve özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de insan kaynakları yönetiminin oluşturulması ve ilgili birim çalışanlarının aldıkları eğitim ile kurumda oluşturacakları insan kaynağı yönetimi sayesinde verimli ve mutlu kurum çalışanları yaratılması konusunda fayda sağlayacaktır.

Eğitim Konuları

 • İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı ve İşlevleri
 • Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
 • İnsan Kaynakları Politikalarının Oluşturulması
 • İş Analizlerinin ve Görev Tanımlarının Hazırlanması
 • Birimlerin Görev Tanımlarının Yapılması
 • İhtiyaç Duyulan Personel Sayısının ve Bunların Temel Niteliklerinin belirlenmesi
 • Personelin Birimler Arasında Dağılımının Yapılması
 • Hizmet içi Eğitim Sisteminin Kurulması
 • Hizmet içi Eğitim Yönergesinin Oluşturulması
 • Yıllık Hizmetiçi Eğitim Planının Hazırlanması, Amacı ve Faydaları
 • İhtiyaç Duyulan Mekânın, Fizikî ve Teknik Donanımın, Personelin İhtiyacına ve İşin Gereklerine Uygun Olarak Hazırlanması
 • İş Süreçlerinin Tanımlanması ve Süreç İyileştirme Sisteminin Kurulması
 • Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması
 • Terfi ve Atamalarda Adaletli Davranılması
 • Kurumsal Organizasyon Yönetimi ve Norm Kadroya Göre Organizasyon Şemasının Değerlendirilmesi
 • İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
 • Kurum İlkeleri ve Değerleri
 • İnsan Kaynaklarının Motivasyonu
 • İnsan Kaynakları ve İç Kontrol İlişkisi
 • Uygulamalı Eğitim İhtiyaç Analizi Geliştirilmesi
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Toplu Sözleşme Mevzuatı
 • Personel Mevzuatındaki Mali Hükümler
 • Vekâlet Müessesesi
 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Fonksiyonları
 • Bodroloma ve Personel Özlük İşlemleri
 • Kurum Kültürü ve Çalışan Memnuniyeti Sistemi
 • İletişim ve Çatışma Yönetimi
 • Kurumsal liderlik
 • Kariyer Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve Eğitim İhtiyaç Analizi Yazılımına Geçilmesi
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.