Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Üst Yöneticiler ve Yardımcıları
 • Harcama Birim Yetkilileri
 • Gerçekleştirme Görevlileri
 • Tüm İç Kontrol Birim Çalışanları
 • Tüm Mali Hizmetler Birim Çalışanlar
 • Tüm Strateji Geliştirme Birim Çalışanları
 • İç Denetim Birim Çalışanları

Eğitimin Amacı

Kamu idarelerinde etkin bir risk yönetim sistemi oluşturmaya yönelik strateji, yöntem, araç ve teknikleri bu eğitim ile aktarılacaktır. Eğitimde kurumsal risk yönetimine ilişkin tüm detaylar ele alınacaktır. Eğitimde atölye çalışmaları ile teorik bilgilerin pratik uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim süresince, dünyadan ve Türkiye’den iyi uygulama örnekleri verilerek, bünyelerinde etkin risk yönetimi sistemleri kurmuş pek çok şirket/kurum ile ilgili vaka incelemeleri yapılacaktır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim sonrası kurumlarda kurumsal risk haritası çıkarılarak, riskli alanlara yönelik kurumsal tedbirler alınabilecektir.

Eğitim Konuları

 • Risk Nedir?
 • Risk Yönetimi ve İç Denetimin Risk Yönetimindeki Rolü
 • İç Kontrol ve Kurumsal Risk Haritasının Oluşturulması.
 • İç Kontrol ve Risk Yönetimi Arasındaki İlişki
 • Mali Tablolarda Risk Haritasının Oluşturulması
 • Risklerin Tespiti ve Analizine Yönelik Pratik Yöntemler
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Risk Değerleme Süreci
 • Risk Esaslı İç Denetim Planı
 • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • 6085 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sayıştay Denetimi
 • Sayıştayca Yapılacak Düzenlilik Denetimi
 • Yıllık Ön Mali Kontrol Değerlendirme Raporu
 • Birimlerinde Risk Belirleme ve Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması
 • Birimlerin Stratejik Plan ve Performans Programındaki Amaç ve Hedeflere İlişkin Riskler
 • Kurumun Amaç, Hedef ve Politikalarının Yerine Getirilmesinde Karşılaşılacak Risklere İlişkin Risk Yönetimi Planlaması
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.