Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

İç Kontrol Mevzuatı (Kitap Hediyeli)

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Bütün Kurum Çalışanları

Eğitimin Amacı

 • Kamu idarelerine, iç kontrol sistem ve süreçleri ile ilgili bilgi aktarımı yapmak ve iç kontrol sistemleri oluşturma, yürütme ve denetlemek ile görevli tarafların, bu görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmelerine yönelik yetkinlik kazandırmak ve İç kontrol eğitim sonrası; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin;
 • Etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi,
 • Varlık ve kaynaklarının korunması,
 • Muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması,
 • Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
 • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Kamu kurumlarında etkili bir iç kontrol yapısının kurulması için gerekli bilgi birikimi bu eğitim ile ilgililere ve sorumlulara sağlanmış olacaktır.

Eğitim Konuları

 • İç Kontrolde İyi Uygulama Örnekleri
 • İç Kontrolde Yol Haritası (Bundan Sonrası)
 • İç Kontrol Sisteminin Denetlenmesi (Kontrol Listeleri Üzerinden)
 • Kurumsal Risk Haritasının Oluşturulması (Uygulamalı)
 • Kurumsal Çekup yapılması
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapılması
 • İç Kontrolde Üst Yönetici Desteğini Kazanma Stratejileri
 • İç Kontrol Standartları ve Modelleri
 • Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistemi Oluşturma Metodolojisi
 • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması ve Revize Edilmesi
 • Eylem Planı Revizyonu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturma Çalışmalarında Kullanılacak Araçlar
 • İç kontrol ve mevzuat uyumu
 • İç Kontrol Sistemi Oluşturmada Kritik Başarı Faktörleri
 • İç Kontrol ve Kamu Muhasebesi
 • İç Kontrol ve Raporlama
 • Ön Mali Kontrol
 • Sayıştay Denetimi ve İç Kontrol
 • İç Kontrolden Beklentiler ve iyi Uygulama Örnekleri ve Hassas Görev Yönergesi Oluşturulmasına Yönelik
 • Uygulamalı Eğitim
 • Mali Raporların Güvenirliliği
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Prosedür Yönetimi
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Belge Yönetimi (İzleme ve Dosyalama)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İletişim
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.