Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kitap Hediyeli)

İlgili Kurumlar: Tüm Kamu Kurumları
İlgili Personeller
 • Tüm Kurum Çalışanları

Eğitimin Amacı

Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’ de performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. Kurumlar beşer yıllık olarak hazırlayacakları stratejik planları yanında yıllık amaç ve hedeflerin bütçe dağılımlarını gösteren ve ilgili yılın bütçesini oluşturan performans programlarını hazırlamak zorundadırlar. Bu eğitim ile kamu kurumlarının 5018 sayılı kanuna uygun olarak neler yapmaları ve nasıl yapmaları gerektiklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Faydası

Kamu kurumlarında çalışan ilgililerde mevzuata uyum açısından farkındalık yaratılarak merkez ve yerinden yönetim kuruluşları arasında ortaya çıkması muhtemel uygunsuzluklar ortadan kaldırılarak problemsiz ve  verimli bir geçiş dönemi sağlanabilecektir.

Eğitim Konuları

 • Dünyada Mali Yönetim Sistemleri
 • 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
 • Kamu Mali Yönetim SistemininTemel Felsefesi
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Kanunun Kapsamı
 • Mali Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik
 • 5018’e Göre Harcama Süreci
 • Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler
 • Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Sorumluluk
 • Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Diğer Aktörlerin Sorumlulukları
 • 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
 • 5018 Sayılı Kanunla Kamu İdarelerine Yüklenen Sorumluluklar
 • Performans Esaslı Bütçeleme
 • İç ve Dış Denetim
 • Kesin Hesap ve Genel Uygunluk Bildirimi
 • Kamu AlacaklarınTakibi,Tahsili,Taksitlendirilmesi, Ertelendirilmesi ve Silinmesi
 • Kamu İdarelerinin İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Bilgiler Konulu Eğitim
 • Kamu İdarelerinde Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Hakkında Eğitim
 • 5018 Sayılı Kanun ve İkincil Mevzuatların Uygulanması
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.