Kapat
 
Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HAFTANIN KONUSU
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
 
Sayı : 82444403-299-E.20450 15.03.2018
Konu : 7100 sayılı Kanunun Uygulaması
 
TÜM ÜNİVERSİTELERE
 
7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yükseköğretim mevzuatında birçok düzenleme yapılmıştır. Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
 
1- 7100 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 24 üncü madde hükmü uyarınca; "yardımcı doçent" kadroları "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadroları "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın dönüştürülmüş sayılmıştır.
 
a) Kurulumuzdan "yardımcı doçent" olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci, 06/03/2018 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine göre "doktor öğretim üyesi" olarak devam ettirilecektir. Bu tarih itibarıyla yabancı dil çeviri sınavı yapılmayacaktır. Atamalar ise en çok 4 yıllık süre ile yapılacaktır.
 
b) Kurulumuzdan "uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla uygulamalı birimlerde görev yapacak "öğretim görevlisi" olarak devam ettirilecektir. Bu kapsamda atanan öğretim görevlilerine 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ders yükü şartı getirilmeyecektir.
 
c) Kurulumuzdan "okutman" olarak kullanma izni alınan kadroların atama süreci 06/03/2018 tarihi itibarıyla "öğretim görevlisi" olarak devam ettirilecektir. ç) Öğretim görevlisi kadro kullanma izni taleplerinde "ders verecek" öğretim görevlisi mi yoksa "uygulamalı birim" öğretim görevlisi için mi kadro kullanma izni talep edildiği belirtilerek, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden veri girişleri buna göre yapılacaktır.
 
2- a) 7100 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca; 06/03/2018 tarihi itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman, uzman, çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı" kadrolarında bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldığından, yükseköğretim kurumlarının bu kapsamda ayrıca bir atama işlemi yapmasına gerek kalmamıştır.
b) "Doktor öğretim üyesi" veya "öğretim görevlisi" kadrosuna atanmış sayılanların önceki kadro unvanındaki atanma süresi sona erdiğinde, yeniden atanacakların "doktor öğretim üyesi" veya "öğretim görevlisi" olarak atama işlemleri yapılacaktır.
c) Daha önceki kadro unvanında sürekli olarak atananlar da sürekli öğretim görevlisi olarak atanmış sayılacağından bu kapsamdakilere 06/03/2018 itibarıyla öğretim görevlisi kadrosuna sürekli olarak atandığı tebliğ edilerek başka bir atama işlemi yapılmayacaktır.
ç) Yabancı uyruklu öğretim elemanları da "doktor öğretim üyesi" veya "öğretim görevlisi" olarak sözleşmeli olarak çalıştırılmış sayılacağından bunlar hakkında ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Bu kapsamdakilerin sözleşme süresinin uzatılması tekliflerinde yeni unvanlarına göre işlem yapılacaktır.
3- 7100 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar "doktor öğretim üyesi"ne, "okutman", "uzman", "çevirici", "eğitim öğretim planlamacısı"na yapılmış olan atıflar "öğretim görevlisi" ne yapılmış sayılır." hükmü bulunduğundan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Yönetmelik" ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrolarına atama ve yükseltme için belirleyip Kurulumuz tarafından onaylanan ek koşulların yanısıra ilgi diğer yönetmelikler ve Kurul Kararlarımızın kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulaması devam edecektir.
4- 7100 sayılı Kanun uyarınca "doktor öğretim üyesi" ile "öğretim görevlisi" kadrosuna atanmış ve dönüştürülmüş sayılma işlemleri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinde Başkanlığımız tarafından re'sen yapılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Rahmi ER 
Başkan VekiliDiğer Haftanın Konuları
Kamu Çalışanları İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Uygulanacak ?
20-11-2018
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.