Kapat
 
Basında Bekad
Resmi Gazete'de
HAFTANIN KONUSU
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018

696 SAYILI KHK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA
 
24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddeleri ile bu Kararname uyarınca 1/1/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esaslarda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.
 
Anılan Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasında “Sürekli işçi kadrolarına geçirilmede dayanak alınan ihalenin, geçici 23 üncü maddedeki düzenlemeler ile bu Usul ve Esaslar çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığının belirlenmesine ilişkin görev, yetki ve sorumluluk idarelere aittir.” düzenlemesine yer verilmiş benzer düzenleme 29 uncu maddenin beşinci fıkrasında da hüküm altına alınmıştır.
 
Aynı Usul ve Esasların 8, 9, 33 ve 34 üncü maddelerinde ise hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı hususunun idare bünyesinde hangi usullerle tespit edileceği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
Bu çerçevede, bir hizmet ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığının anılan Usul ve Esaslar uyarınca idareler bünyesinde kurulacak tespit komisyonları tarafından 375 sayılı KHK’nın geçici 23 ve 24 üncü maddelerinde belirtilen kriterler ile anılan Usul ve Esasların 3, 4, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen düzenlemeler dikkate alınarak değerlendirilmesi ve karara bağlanması gerekmektedir.
 
Ancak idareler tarafından Kurumumuza ulaşan görüş taleplerinde, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden açıkça uygulama kapsamında olup olmadığı anlaşılan ihalelere ait İKN, personel sayısı, yaklaşık maliyet içerisindeki işçilik giderinin oranı vb. bilgiler belirtilmek veya ihale dokümanı gönderilmek suretiyle, ilgili ihalenin uygulama kapsamında olup olmadığının sorulduğu ya da kapsama alınması konusunda Kurum tarafından görüş/izin/olur verilmesi gibi hususlara yer verildiği görülmektedir.
 
Usul ve Esasların 51 inci maddesi ile Kuruma 375 sayılı KHK’nin geçici 23 üncü maddesinde yer alan ve özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet tanımı ile mevcut ihale sözleşmelerinin yürütümüne ilişkin hükümlerden kaynaklanabilecek, uygulamaya ilişkin ayrıntılarda yaşanabilecek tereddütleri giderme görevi verilmektedir. Ayrıca, 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesinde düzenlenen koşul ve kriterlerin Kurum tarafından değiştirilmesine veya genişletilmesine hukuki olanak bulunmamaktadır.
 
Bu kapsamda, Kurum tarafından ihale bazında, sübjektif soru ve sorunlara yönelik işlem tesis edilmeyecek olup, uygulamaya yönelik tereddütler düzenleyici işlemler ve özel nitelikli kararlar alınmak suretiyle giderilecek, söz konusu kararlar kamuoyu ile de paylaşılacaktır. Nitekim Kamu İhale Kurulunun 18 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan kararı ile bu aşamaya kadar Kuruma iletilen, duraksamaya yol açan ve tereddüt oluşturan hususlar açıklığa kavuşturulmuştur. 
 
Bununla birlikte, 375 sayılı KHK’nın geçici 23 üncü maddesi ile Usul ve Esaslar’da yer alan hükümlerden tereddüde düşülen hususlarla ilgili Kuruma iletilecek görüş taleplerinin, idareler tarafından kurumsal görüşlerine de yer verilmek suretiyle gönderilmesi önem arz etmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Diğer Haftanın Konuları
Kamu Çalışanları İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Uygulanacak ?
20-11-2018
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.