Basında Bekad
EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU HAZIRLAMA
Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı - İmge Eğitim
HAFTANIN KONUSU
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016

Mahalli idarelerde ekonomist kadrosu yeni gündemde olan ve henüz netleşmeyen bir kadro. Dergimize en çok soru yöneltilen bu kadro ile ilgili bilgileri beraber inceleyelim.

Bu kadrolara,  unvan değişikliği yapılmak suretiyle atama yapılabilmektedir. İl özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan personelin unvan değişikliği sınavıyla bu kurumlardaki “ekonomist” unvanlı kadrolara atanması mümkündür.

Ekonomist kadrosuna unvan değişikliği yoluyla atanabilmeniz için:

  • Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmanız
  • Yapılacak unvan değişikliği yazılı sınavına girmeniz (Unvan değişikliği sınavı, İçişleri Bakanlığı tarafından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılacak)
  • Bu sınava girebilmeniz için ilgili idarede görev yapan personel olmanız gerekmektedir.

Ekonomist kadrosunda bulunanlar aşağıdaki derece kademelerine göre maaş alırlar.

Aylık Net Maaş (15 Ocak 2016)

Derece

Hizmet Yılı

EKONOMİST

Derece

Hizmet Yılı

EKONOMİST

1/4

25 yıl ve üstü

2.686 TL

5/2

13

2.385 TL

1/3

25 yıl ve üstü

2.682 TL

5/1

12

2.382 TL

1/2

25 yıl ve üstü

2.678 TL

6/3

11

2.373 TL

1/1

24

2.673 TL

6/2

10

2.370 TL

2/3

23

2.618 TL

6/1

9

2.367 TL

2/2

22

2.614 TL

7/3

8

2.352 TL

2/1

21

2.609 TL

7/2

7

2.389 TL

3/3

20

2.518 TL

7/1

6

2.387 TL

3/2

19

2.514 TL

8/3

5

2.336 TL

3/1

18

2.510 TL

8/2

4

2.331 TL

4/3

17

2.500 TL

8/1

3

2.329 TL

4/2

16

2.497 TL

9/3

2

2.275 TL

4/1

15

2.493 TL

9/2

1

2.273 TL

5/3

14

2.388 TL

9/1

0

2.271 TL

 

 

Peki ya sözleşmeli olarak ekonomist kadrosuna alınabiliyor muyuz?

Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılması 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesinde düzenlenmiştir. “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Maddede Sözleşmeli çalıştırılabilecek alanlar arasında "ekonomi" sayılmaktadır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ise 08.05.2008 tarih ve 12914 sayılı yazısı ile sözleşmeli çalıştırılacak ünvanlar arasına "ekonomist" unvanını eklemiştir. Her yıl BUMKO tarafından yayınlanan sözleşmeli tavan ücretleri genelgesinde de buna paralel olarak "ekonomist" unvanı yer almaktadır.

Daha önce belirttiğimiz gibi, üniversitelerin ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olduğunuz ve kurumda böyle bir alım için ilan çıkıldığında bu kadroya başvuru yapabilirsiniz. 

Yazı İşleri Müdürü
Ayşe ÖZDEMİR
Diğer Haftanın Konuları
KAYIT DIŞI İSTİHDAM KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
10-04-2020
Kamu Çalışanları İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Uygulanacak ?
20-11-2018
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.