Basında Bekad
HAFTANIN KONUSU
Stratejik Yönetim
22-05-2014

Stratejik Plan;

Kaynakları Stratejik önceliklere göre dağıtılmasına, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına, kaliteli yönetim için zaman ve emek israfının önlenmesine, yöneticilerin dikkatini amaç üzerine çekmeye, tüm imkanların amaca yönelip yönlenmediğinin kontrolünün sağlanmasına, daha rasyonel kural ve ilkelerin geliştirilmesine, yetki devrinin kolaylaştırılmasına, denetimde kullanılacak standartların belirlenmesine ve neyin, nasıl, niçin, nerede ve kim tarafından yapılacağına karar verilmesine yardımcı olur.

Stratejik Planlama Kapsamı

 • Sonuçların planlanmasıdır.
 • Değişimin planlanmasıdır.
 • Gerçekçidir.
 • Kaliteli yönetimin aracıdır.
 • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur.
 • Katılımcı bir yaklaşımdır.
 • Günü kurtarmaya yönelik değildir.
 • Bir şablon değildir.
 • Salt bir belge değildir.
 • Sadece bütçeye dönük değildir.
 • Bütçenin planı değil, planın bütçeyi yönlendirmesi gerekir.

Stratejik Planlamadan Beklenen Yararlar

 • Misyona dayalı kamu yönetimi anlayışını geliştirir.
 • Vizyon oluşturma ve geleceği öngörme yeteneğini geliştirir.
 • Kurumun içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri dikkate alan ve değişimleri izleyen bir yönetimi zorunlu kılar.
 • Kurumun çevresi ve paydaşları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirir.
 • Kurumlar arasındaki girişimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarır.
 • Kurum çalışanlarının katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirir; ekip çalışması ve işbirliğini güçlendirir.
 • Yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırır.

Kamu Kurumları Bakımından Stratejik Planlamanın Önemi

 • Politika belirleme ve plan-program-bütçe ilişkisinin kurulmasına yardımcı olur.
 • Amaç ve hedeflere dayalı bir bütçeleme anlayışını geliştirir.
 • Planlama ve uygulama faaliyetlerinde etkinlik, yerindelik, katılımcılık, saydamlık, hesap verme sorumluluğu ilkelerini yerleştirir.
 • Sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığı kazandırır.
 • Katılımcı yönetim anlayışını geliştirir.
 • Kurumun hizmetlerinden yararlananların taleplerine olan duyarlılığını artırır.
 • Vizyon değerlendirmesi ile hizmet kalitesi, etkinlik, rekabet, yenilikçilik, çeşitlilik ve sürekli değişim anlayışını yerleştirir.
Stratejik Planlamayı Zorunlu Kılan Yasal Düzenlemeler
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Görüldüğü üzere Stratejik Plan Güçlü bir mevzuat altyapısına sahiptir. Yerel seçimlerden sonra 6 ay içinde nüfusu elli binden fazla olan tüm kamu idarelerinin zorunlu olarak yapmaları gereken bir plandır. 

Bu kapsamda stratejik plan danışmanlığı hizmetiyle kamu kurumlarımıza hizmet etmektekten onur duyarız.
Diğer Haftanın Konuları
KAYIT DIŞI İSTİHDAM KONUSUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
10-04-2020
Kamu Çalışanları İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Nasıl Uygulanacak ?
20-11-2018
Kamu İdarelerinde Protokol Kuralları
19-10-2018
Belediyelerde İlave Personel İşe Alınmasına Yönelik Bütçe Kısıtı
03-09-2018
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
07-04-2018
Danıştay'dan, 4/C'li Personelin Ek Ödemesine Dair Önemli Karar
19-03-2018
8 Mart 2018 Tarihli Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kanunlar
19-03-2018
Görevde Yükselme Sınavı İle Şef Olanların Maaş artışı Ne Kadar?
19-03-2018
7100 Sayılı Kanunun Uygulaması
19-03-2018
696 Sayılı Khk’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında
24-01-2018
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)
06-12-2017
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
01-12-2017
Resmi Daire Tarafından Yapılan Hakediş Ödemelerinin Damga Vergisi (GİB Özelgesi)
23-11-2017
KDV Uygulama Tebliği
16-02-2017
6770 Sayılı Kanuna Göre Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
31-01-2017
Belediye Meclisi Toplanma Usulü ve Toplantı Konularının Kapsamı
10-01-2017
Dönem Sonu Öncesi Yapılacak İşlemler
02-01-2017
Ertesi Yıla Ödenek Devri
26-12-2016
Usul ve Esas Açısından Kamu Personelinin Mal Bildiriminde Bulunması Zorunluluğu
19-12-2016
Ekonomist Kadrosuna Atanma
10-12-2016
Adli Yargının Verdiği Cezaların Memuriyete Etkisi
16-06-2016
Kamu İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim
05-04-2016
Kadın İşçilerin İş Kanunu Kapsamında Hakları
08-03-2016
Kamuda Ocak Ayı İşlemleri
04-01-2016
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
02-09-2015
Başarı Kriterleri
25-08-2015
Türkiye’de Devlet Memurlarının Aylık Hakkı ve Aylık (Maaş) Sistemi
18-08-2015
Mesleki Doyum Ölçeği
07-08-2015
İş Stresi Ölçeği
31-07-2015
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Karşı Olan Bildirim Yükümlülükleri
20-07-2015
Yurtdışı Hizmet Borçlanması Hususunu Mahmut Çolak sizler için yazdı.
18-05-2015
Sn.Uğur Sökmen Devlet Memurunun Yıllık İzin Hakkını Sizler İçin Kaleme Aldı
13-04-2015
Kamuda Neden Süreç Yönetimi
23-02-2015
6552 Sayılı Kanuna ilişkin Rehber ve Broşürler
18-10-2014
Mahalli İdarelerde Bütçe Hazırlama Süreci
04-08-2014
Bütçe Çağrısında Bütçe Tavan Uygulamasını Başlatmayı Unutmayın
16-07-2014
Stratejik Yönetim
22-05-2014
Kamu Kurumlarının Stratejik Plan Hazırlaması İçin Örnek Bir Prosedür
17-05-2014
Doğrudan Temin İşleminde SGK Prim Borcu Yazısı İstenir mi?
22-04-2014
Sınırları Değişen İlçelerde Emlak Vergisi Hangi Belediyeye Ödenmeli?
16-04-2014
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Satışı
03-12-2013
Tasarruf Genelgesi
25-09-2013
Bu Sayfayı Paylaş
Online Kayıt
Duyurular
Haberdar Olun
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği - 2011
© 2016 BEKAD Tüm hakları saklıdır.
Bu web sitesindeki tüm içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Web sitemizde yer alan görsel ve yazılı içerikler Derneğimize ait olup, Derneğimizin yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı/görsel içerik, logo, kopyalanamaz, kaynak gösterilemez ve başka yerlerde kullanılamaz. İçeriklerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.